Inkomstutvecklingen per sektor

I jämförelsen av inkomstutvecklingen inom olika sektorer används inkomsterna för ordinarie arbetstid enligt Statistikcentralens förtjänstnivåindex. Jämförelsen har här gjorts på två olika sätt, dvs. som kvartalsgranskning och som medeltalsgranskning per år så att utgångsåret är antingen 2005 eller 2010.

Årliga förändringar i index för ordinarie förtjänst 2011–2019 (SANI2010 = 100), 4:e kvartalet, %

* Preliminära uppgifter

Källa: Förtjänstnivåindex, Statistikcentralen.

Årliga förändringar i index för ordinarie förtjänst 2011–2019 (SANI2010 = 100), årligt medeltal, %

Årliga förändringar i förtjänstnivåindex 2011–2019 (ATI2010 = 100), 4:e kvartalet, %

Årliga förändringar i förtjänstnivåindex 2011–2019 (ATI2010 = 100), årligt medeltal, %

* Preliminära uppgifter

Källa: Förtjänstnivåindex, Statistikcentralen.