Inkomstutvecklingen per sektor

I jämförelsen av inkomstutvecklingen inom olika sektorer används inkomsterna för ordinarie arbetstid enligt Statistikcentralens förtjänstnivåindex. Jämförelsen har här gjorts på två olika sätt, dvs. som kvartalsgranskning och som medeltalsgranskning per år så att utgångsåret är antingen 2005 eller 2010.

Procentuell förändring i inkomsterna för ordinarie arbetstid IV kvartalet – IV kvartalet

Denna metod visar hur många procent inkomsterna för ordinarie arbetstid har förändrats från IV kvartalet föregående år till IV kvartalet under granskningsåret.

Staten Kommunerna Privata
2011 3,6 3,1 2,8
2012 3,8 2,8 2,7
2013 1,8 1,9 1,9
2014 2,3 0,8 1,5
2015 1,6 0,6 1,4
2016 0,6 0,8 0,5
2017 -0,8 -0,9 0,7
2018 1,8 1,7 2,3

Siffrorna för år 2018 är förhandsuppgifter.

Förtjänstnivåindex 201 = 100

Källa: Statistikcentralen

Förändring i inkomsterna för ordinarie arbetstid, förändring i årsmedeltalet

Denna metod visar hur många procent de genomsnittliga inkomsterna för ordinarie arbetstid under alla fyra kvartal har förändrats från de fyra kvartalen föregående år.
 

Staten Kommunerna Privata
2011 3,7 3,0 2,5
2012 3,9 3,6 3,0
2013 2,0 1,7 2,2
2014 1,9 0,7 1,6
2015 1,8 0,8 1,5
2016 1,3 1,0 0,8
2017 -0,9 -1,1 0,7
2018 1,4 1,4 2,0

Siffrorna för år 2018 är förhandsuppgifter.

Staten Kommunerna Privata
2006 4,1 2,8 3,3
2007 4,7 5,1 4,7
2008 7,8 4,9 5,2
2009 3,9 3,4 2,6
2010 2,3 2,2 2,2
2011 3,5 3,3 2,7
2012 3,8 2,8 2,7
2013 1,8 1,9 1,9
2014 2,3 0,8 1,5
2015 1,6 0,6 1,4
2016 0,6 0,8 0,5
2017 -0,8 -0,9 0,7
2018 1,8 1,7 2,3

Siffrorna för år 2018 är förhandsuppgifter.

Staten Kommunerna Privata
2006 3,2 3,0 2,9
2007 3,2 3,8 3,3
2008 7,6 5,5 5,4
2009 5,3 3,5 4,0
2010 3,3 3,4 2,3
2011 3,5 3,0 2,6
2012 3,9 3,6 3,0
2013 2,0 1,7 2,2
2014 1,9 0,7 1,6
2015 1,8 0,8 1,5
2016 1,3 1,0 0,8
2017 -0,9 -1,1 0,7
2018 1,4 1,4 2,0

Siffrorna för år 2018 är förhandsuppgifter.