På svenska
Uutinen

Koululaisten työelämään tutustumiselle on yhtenäiset palkkasuositukset kunta- ja hyvinvointialoilla

Kunta- ja hyvinvointialan työnantaja- ja palkansaajajärjestöt suosittelevat, että kunnat ja hyvinvointialueet palkkaavat tänäkin vuonna koululaisia kesäharjoitteluun. Koululaisten kahden viikon työharjoittelun palkaksi suositellaan tänä kesänä 400 euroa.

Ryhmä nuoria viettämässä aikaa ulkona.

KT ja kunta- ja hyvinvointialan pääsopijajärjestöt JUKO, JAU ja Sote ry ovat antaneet vuosille 2023–2025 yhteisen suosituksen koululaisten kesäharjoitteluohjelmasta.

Järjestöt suosittelevat, että kunta- ja hyvinvointialan työnantajat tarjoaisivat myös kesällä 2024 koululaisille mahdollisuuden tutustua alan työtehtäviin ja -mahdollisuuksiin.

Kunta- ja hyvinvointialan työnantajat tarjoavat nuorille paljon monipuolisia ja merkityksellisiä työpaikkoja. Hyvä kokemus kesäharjoittelusta parantaa alan työnantajakuvaa ja voi innostaa koululaisen hakeutumaan opintoihin, joiden avulla voi tulevaisuudessa työllistyä kunta- ja hyvinvointialalle. Kunta- ja hyvinvointiala työllistää joka viidennen palkansaajan.

Harjoittelun palkaksi suositellaan 400 euroa

KT ja järjestöt suosittelevat koululaisten kahden viikon kesäharjoittelun kokonaispalkaksi 400 euroa vuonna 2024.

Palkka sisältää vuosilomakorvauksen. Muutoin työsuhteissa noudatetaan kunta- tai hyvinvointialan virka- ja työehtosopimusta (yleensä KVTES ja HYVTES). Palkasta maksetaan myös lakisääteiset sosiaaliturvamaksut harjoittelijan iän mukaan. Palkka maksetaan viimeistään työsuhteen päättymistä seuraavana palkanmaksupäivänä.

Harjoitteluohjelma ei korvaa kesätyötä

Koululaisten ”Tutustu työelämään ja tienaa”-ohjelmaa on toteutettu kunnissa vuodesta 1992 alkaen. Ohjelma on tarkoitettu peruskoululaisille, lukiolaisille ja TUVA-koulutukseen (aiemmin kymppiluokka sekä VALMA-koulutus) osallistuville nuorille. Sen tavoitteena on antaa koululaisille omakohtaisia kokemuksia työelämästä, sen pelisäännöistä, työtehtävistä ja työpaikkojen toiminnasta.

Järjestöt ovat yhtä mieltä siitä, että kesäharjoitteluohjelma ei korvaa normaalia kesätyötä. Ohjelman mukaan nuorelle tarjotaan yksi tämän suosituksen mukainen työhön tutustumisjakso samalla työnantajalla, jotta työkokemusta voitaisiin järjestää mahdollisimman monelle. Koululaisen kanssa voidaan sopia harjoitteluohjelman mukaan myös pidemmästä työsuhteesta harjoitteluohjelman jälkeen, jolloin kyse ei enää ole ”Tutustu työelämään ja tienaa” -mallin mukaisesta työsuhteesta.

Osapuolten mukaan kunta- ja hyvinvointialan ”Tutustu työelämään ja tienaa”- harjoitteluohjelmaan perustuvat työsuhteet ovat luonteeltaan sen laatuisia, ettei kesäharjoitteluohjelman toteuttaminen ole ristiriidassa työsopimuslain määräysten tai voimassa olevien virka- ja työehtosopimusten kanssa.

KT ja järjestöt suosittelevat, että työnantajat huomioivat hyvissä ajoin ennen harjoitteluohjelman toteuttamista sen erityisluonteen henkilöstö- ja koulutussuunnitelmissa tai muussa yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien ja työsuojeluvaltuutettujen kanssa.

Suosituksen allekirjoittajat ovat:

  • Kunta ja hyvinvointialuetyönantajat KT
  • Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry
  • Julkisen alan unioni JAU ry
  • Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry.