Suomeksi
Nyhet

Arbetskonflikterna i Uleåborg hösten 2020 har dömts som olagliga

De konfliktåtgärder som vidtogs inom måltids- och renhållningstjänsterna i Uleåborg hösten 2020 har dömts som olagliga. I sammanlagt fyra domar ålades JAU, JHL och Jyty samt deras lokalföreningar i Uleåborg och Norra Österbotten strejkböter i enlighet med KT:s talan.

Kuva lakipykälästä ja lakinuijan varjosta. Kuva: Pixhill.

Arbetsdomstolen har meddelat domar om arbetskonflikterna inom måltids- och renhållningstjänsterna vid Uleåborgs affärsverk hösten 2020.  De första konfliktåtgärderna ordnades den 24 september och i den deltog 210 medlemmar från Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL och Jyty.

Den andra, mera omfattande arbetskonflikten ägde rum 30.9–2.10.2020. Konflikten gällde alla JHL:s och Jyty:s medlemmar som var anställda vid staden. I strejken deltog sammanlagt 1 222 anställda från Uleåborgs stad. Som orsak till strejken uppgav organisationerna missnöje med de planerade utkontrakteringsåtgärderna.

KT uppmanade organisationerna och deras underföreningar att vidta behövliga tillsynsåtgärder, eftersom strejkerna riktade sig mot rätten att leda arbetet under arbetsfred. Organisationerna vidtog inga åtgärder, utan strejkerna genomfördes i enlighet med strejkvarslen.

I arbetsdomstolen yrkade KT på att de lokala föreningarna skulle dömas att betala strejkböter för brott mot överträdelser av fredsplikten och att JHL, Jyty och Offentliga sektorns union JAU skulle dömas att betala strejkböter för försummelse av övervakningsskyldigheten. Organisationerna yrkade på att talan skulle förkastas, eftersom de tolkade alla strejker som politiska strejker och därmed som lagliga arbetskonflikter.

Arbetsdomstolen ansåg i sina domar att alla arbetsinställelser varit protester mot Uleåborgs stads plan att lägga ut måltids- och renhållningstjänsterna. Orsaken till arbetskonflikten var sålunda åtgärder som omfattas av stadens affärsledning. Arbetskonflikten riktade sig därmed mot bestämmelsen om rätten att leda arbetet, enligt vilken arbetsgivaren har rätt att anställa och avskeda arbetstagare samt leda och övervaka arbetet. Organisationerna ålades strejkböter i enlighet med KT:s talan.

Organisationerna och deras underföreningar dömdes till sammanlagt 36 700 euro i strejkböter. De dömdes också att solidariskt ersätta KT:s rättegångskostnader på 9 800 euro.

Juha Raunio

arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2143
Mobiltelefon:
+358 50 518 1491
E-post:
Juha.Raunio@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT