Suomeksi
Pressmeddelande

Olagliga lokala arbetskonflikter försvårar avtalsförhandlingarna

Under de senaste veckorna har det inom tre sjukvårdsdistrikt pågått olagliga arbetskonflikter som organiserats av Tehy och Supers fackavdelningar. Strejkerna förorsakar inte endast olägenheter i den lokala verksamheten utan de försvårar också de riksomfattande avtalsförhandlingarna, säger KT:s verkställande direktör Markku Jalonen.

I alla sjukvårdsdistrikt som utsatts för arbetskonflikter har fackavdelningarna med oskäligt kort varsel meddelat om veckolånga förbud mot övertidsarbete och byte av arbetsskift i syfte att påskynda de lokala avtalsförhandlingarna. Enligt KT:s förhandlingschef Henrika Nybondas-Kangas har det ordnats arbetskonflikter om förmåner som egentligen inte kräver lokala avtal eller om ärenden där förhandlingarna ännu pågår.

– Olagliga arbetskonflikter har ordnats bland annat i situationer där det lokala avtalet har upphört eller högre ersättningar som betalats under sommaren, till exempel för utryckningar, har upphört.

Arbetsfredsbrotten förs till Arbetsdomstolen

Henrika Nybondas-Kangas säger att KT för alla brott mot arbetsfreden till Arbetsdomstolen. Det är fråga om entydigt olagliga konfliktåtgärder som riktar sig mot ett kollektivavtal medan det råder arbetsfred. Syftet med arbetskonflikterna är att påverka arbetsgivarens rätt att leda arbetet.

– De lokala fackföreningarna handlar inte var och en för sig, eftersom deras fackförbund har förhållit sig likgiltigt till strejkerna eller uppmuntrat till dem i sociala medier.  Åtgärderna verkar ha letts och planerats centralt, säger Nybondas-Kangas.

Det nya kommunala arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdssektorn (SH-avtalet) trädde i kraft i början av september.

– SH-avtalet hann vara i kraft ett par dygn innan den första strejken inom avtalsområdet började. Utöver olägenheter i den lokala verksamheten försvårar strejkerna också avtalsförhandlingarna på riksplanet, säger Nybondas-Kangas.

Verkställande direktör Markku Jalonen anser att olagliga arbetskonflikter minskar avtalssystemets trovärdighet och försvårar de riksomfattande avtalsförhandlingarna.

– Tehy och Super ringaktar det finländska systemet för arbetsfred genom upprepade olagliga arbetskonflikter. Organisationernas verksamhet orsakar klara olägenheter också för patienter och kunder, beklagar Jalonen.

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Henrika Nybondas-Kangas

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2100
Mobiltelefon:
+358 50 357 4233
E-post:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT