På svenska
Uutinen

Syksyn 2020 työtaistelut Oulussa tuomittu laittomiksi

Oulussa syksyllä 2020 järjestetyt työtaistelut ateria- ja puhtauspalveluissa on tuomittu laittomiksi. Kaikkiaan neljässä tuomiossa JAU, JHL ja Jyty sekä niiden Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan paikallisyhdistykset määrättiin hyvityssakkoihin KT:n kanteiden mukaisesti.

Kuva lakipykälästä ja lakinuijan varjosta. Kuva: Pixhill.

Työtuomioistuin on antanut tuomiot Oulun kaupungin liikelaitoksen ateria- ja puhtauspalveluissa syksyllä 2020 järjestetyistä työtaisteluista. Ensimmäinen  työtaistelu järjestettiin 24. syyskuuta ja siihen osallistui 210 Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n ja Jytyn jäsentä.

Toinen laajempi työtaistelu järjestettiin 30.9.–2.10.2020. Se koski kaikkia JHL:n ja Jytyn kaupungilla työskenteleviä työntekijöitä. Tähän lakkoon osallistui yhteensä 1 222 Oulun kaupungin työntekijää. Lakkoilun syyksi järjestöt ilmoittivat tyytymättömyyden kaavailtuihin ulkoistamistoimiin.

KT pyysi järjestöjä ja niiden alayhdistyksiä ryhtymään tarvittaviin valvontatoimenpiteisiin, sillä lakot kohdistuivat työnjohto-oikeuteen työrauhan aikana. Järjestöt eivät ryhtyneet toimenpiteisiin, vaan lakot toteutettiin lakkoilmoitusten mukaisesti.

KT vaati työtuomioistuimessa, että paikallisyhdistykset tuomitaan maksamaan hyvityssakkoja työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja että JHL, Jyty ja Julkisen alan unioni JAU tuomitaan maksamaan hyvityssakkoja valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä. Järjestöt esittivät kanteiden hylkäämistä, sillä ne tulkitsivat kaikkien lakkojen olleen poliittisia lakkoja ja siten laillisia työtaisteluja.

Työtuomioistuin katsoi tuomioissaan, että kaikki työnseisaukset olivat olleet vastalause Oulun kaupungin ateria- ja puhtauspalvelujen ulkoistamista koskevalle suunnitelmalle. Näin työtaistelun syynä olivat olleet kaupungin liikkeenjohtovallan piiriin kuuluvat toimet. Työtaistelu oli siten kohdistunut työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen, jonka mukaan työnantajalla on oikeus ottaa ja erottaa työntekijöitä sekä johtaa ja valvoa työntekoa. Järjestöt tuomittiin hyvityssakkoihin KT:n kanteiden mukaisesti.

Järjestöille ja niiden alayhdistyksille tuomittiin hyvityssakkoja kaikkiaan 36 700 euroa. Ne tuomittiin myös korvaamaan yhteisvastuullisesti KT:lle oikeudenkäyntikuluja 9 800 eurolla.

Juha Raunio

työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2143
Matkapuhelin:
+358 50 518 1491
Sähköposti:
Juha.Raunio@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT