Suomeksi
Nyhet

Strejkböter utdömdes för utmarsch i Riihimäki

Arbetsdomstolen har dömt Riihimäen kunnalliset JHL ry att betala KT 1 500 euro i strejkböter för brott mot fredsplikten. Samtidigt dömdes JHL rf att betala KT 2 000 euro för försummelse av övervakningsskyldigheten.

Työpaikan käytävät ovat tyhjiä.

Avgörandet gäller utmarschen som JHL:s lokalförening arrangerade 9.12.2019 efter att Riihimäki stad beslutat att inleda samarbetsförhandlingar.

KT förde ärendet till arbetsdomstolen och krävde strejkböter. JHL och dess lokalförening erkände att de genom sitt förfarande brutit mot skyldigheterna enligt lagen om kollektivavtal.

KT:s krav gällde utöver JHL och dess lokalförening också Offentliga sektorns union JAU, som är en förhandlingsorganisation som bildats av JHL och Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty.

Yrkandet på strejkböter för JAU avslogs. Motiveringen var att övervakningsbrevet inte gällde JAU och att det endast skickats till JHL. JAU nämndes inte heller i brevet.
JHL och Riihimäen kunnalliset JHL ry dömdes att solidariskt ersätta KT:s rättegångskostnader, 2 500 euro.