På svenska
Uutinen

Riihimäen ulosmarssista tuomittiin hyvityssakkoja

Työtuomioistuin on tuominnut Riihimäen kunnalliset JHL ry:n maksamaan KT:lle hyvityssakkona työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 1 500 euroa. Samalla ratkaisulla JHL ry tuomittiin maksamaan KT:lle valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä 2 000 euroa.

Työpaikan käytävät ovat tyhjiä.

Ratkaisu liittyy JHL:n paikallisyhdistyksen 9.12.2019 järjestämään ulosmarssiin sen jälkeen, kun Riihimäen kaupunki oli päättänyt aloittaa yt-neuvottelut.

KT vei asian työtuomioistuimeen ja vaati hyvityssakkoja. JHL ja sen paikallisyhdistys myönsivät rikkoneensa menettelyllään työehtosopimuslain velvoitteita.

KT:n vaatimuksen kohteena oli JHL:n ja sen paikallisyhdistyksen ohella myös Julkisen alan unioni JAU, joka on JHL:n ja Jytyn muodostama neuvottelujärjestö.

Vaatimus JAU:n tuomitsemisesta hyvityssakkoon hylättiin. Perusteluna oli se, ettei valvontakirjelmää ollut kohdistettu JAU:lle ja että se oli toimitettu vain JHL:n toimihenkilöille.

AU:ta ei myöskään ollut mainittu valvontakirjeen tekstissä.

JHL ja Riihimäen kunnalliset JHL tuomittiin yhteisvastuullisesti korvaamaan KT:n oikeudenkäyntikuluja 2 500 euroa.