Suomeksi
Pressmeddelande
Arbetsmarknadens centralorganisationer i Kuopio

Riksdagsvalet avgör regeringens EU-linje

Centralorganisationerna kräver att den nästa regeringen aktivt tar tag i EU-frågor. Aktivitet behövs bland annat för utvecklingen av en frihandel som grundar sig på regler och för att lyfta fram och ge klimatfrågorna en viktigare roll.

Nuori mies tutkii karttapalloa. Kuva: Pixhill.

EU:s budget ska bättre än hittills stödja framtidens kompetenser och skapandet av ekonomisk tillväxt och nya arbetsplatser. Unionen har en stor roll också i att tillsammans bygga ett fungerande arbetsliv. En betydande del av lagarna som berör Finland stiftas gemensamt i Europeiska unionen.

Turnén Ääni työlle är nu i Kuopio där paneldeltagarna är STTK:s Maria Häggman, SAK:s Pekka Ristelä, Akavas Markus Penttinen, EK:s Janica Ylikarjula och KT:s Jorma Palola.

Europeiska Unionen står inför de största utmaningarna någonsin sedan den bildades. Pressen utifrån är hård och den interna situationen är inte heller den lättaste. Brexit kräver mycket resurser både av unionen och av dess medlemsländer, samtidigt som flyktingfrågan som lett till spänningar mellan medlemsländerna fortfarande är olöst.

Efter vårens riksdagsval har vi Europaparlamentsvalet redan i maj, då vi också ska välja Finlands representanter till det andra beslutande organet i EU. De nya kommissarierna från olika medlemsländer inleder troligtvis sitt arbete i slutet av året och Finlands EU-ordförandeskap varar från juli till december 2019. Alla dessa har sin egen betydelse för EU:s framtid.

EU:s budgetreform kan bli ett av huvudprojekten under Finlands EU-ordförandeskap. Istället för att koncentrera sig på nettobidragen måste Finland driva på att EU-budgeten riktar sig mot framtiden och investeringar. Arbetsmarknadens centralorganisationer understöder kommissionens förslag om att fördubbla anslagen för programmet Erasmus+ och att öka investeringarna i ramprogrammet Horizon för forskning och innovation. Europa behöver en stark ekonomi och sysselsättningsskapande företag. I fortsättningen ska man fästa allt mer uppmärksamhet vid välfungerande inre marknader, vid att trygga den fria rörligheten och vid en sund konkurrens.

Under turnén behandlas sysselsättning, kompetens, utbildning och forskning. Diskussionerna gäller också om den artificiella intelligensen tar våra arbetsplatser och hur urbaniseringen förändrar Finland. Panelerna tar också upp hållbar utveckling, ett jämlikt arbetsliv, EU och invandring.

Närmare upplyssningar

Jyri Häkämies, EK
Jarkko Eloranta, FFC
Sture Fjäder, Akava
Antti Palola, STTK
Markku Jalonen, KT