Suomeksi
Nyhet

Icke-våld hör till alla – även på arbetsplatser

Den 2 oktober firas den internationella ickevåldsdagen. Arbetarskyddscentralens kommungrupp vill lyfta fram god praxis som kan främja frihet från våld på arbetsplatserna.

YK:n väkivallattomuuden päivää vietetään 2. lokakuuta.

År 2007 utlyste FN:s generalförsamling den 2 oktober till den internationella ickevåldsdagen.

FN önskar att stater, organisationer som lyder under FN samt frivilligorganisationer på ickevåldsdagen påminner människor om betydelsen av medling och fredlighet när det gäller att lösa stridigheter och konflikter.

Varje människa har rätt att leva i trygghet utan våld eller hot om våld. Detta är utgångsantagandet i en värld som tror på vikten av tolerans, förståelse och icke-våld och driver på förverkligandet av dessa värderingar.

Arbetarskyddscentralens kommungrupp samlar god praxis

Arbetarskyddscentralens kommungrupp vill lyfta fram arbetsplatsernas bästa praxis för att främja ickevåldsprincipen. 
Alla kan dela med sig av bästa praxis för icke-våld genom att svara på Arbetarskyddscentralens webbenkät (enkäten är på finska). Dessutom kan man för den egna arbetsplatsen skriva ut affischen Väkivallattomuus kuuluu kaikille (”Icke-våld hör till alla”) på vilken man kan fylla i bästa praxis.

Mer på webben

Anna Kukka

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2385
Mobiltelefon:
+358 50 347 9342
E-post:
Anna.Kukka@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT