Suomeksi
Nyhet

Ersättning till deltidsanställd arbetarskyddsfullmäktig

Arbetsdomstolen gav den 22 oktober en dom angående en deltidsanställd arbetarskyddsfullmäktigs ersättning. Enligt Arbetsdomstolens avgörande betalas ersättningen i förhållande till arbetarskyddsfullmäktigens arbetstid. Avgörandet överensstämmer med KT:s ståndpunkt.

Kuvassa on erikokoisia omenan lohkoja

Tvisten som Arbetsdomstolen hade att ta ställning till handlade om huruvida ersättningen till en deltidsanställd arbetarskyddsfullmäktig skulle betalas i förhållande till deltidsprocenten eller ej.

Arbetsdomstolen tolkade i sitt avgörande 4 och 5 § i lönekapitlet i AKTA, texten i gamla KT-cirkulär och allmän praxis. Enligt Arbetsdomstolen talar alla faktorer för att det varit avtalsparternas avsikt att betala arbetarskyddsersättningen i förhållande till deltidsprocenten.

Även om domen som gavs i oktober gällde ersättningen till en arbetarskyddsfullmäktig, har domen en vidare effekt också på tolkningen av ersättningen till deltidsanställda förtroendemän.

Eeva Nypelö

arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2114
Mobiltelefon:
+358 50 343 3034
E-post:
Eeva.Nypelo@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT