Suomeksi
Nyhet

Tävlingen Klash mål är att hitta lösningar som stärker kommunernas livskraft

Med tävlingen vill man hjälpa kommunerna att hitta nya lösnings- och samarbetsmodeller för utveckling av ekonomin och välfärden.

Klash-logo

Alla kommuner kan delta i Klash och komma med egna utmaningsförslag. Syftet är att hitta lösningar som kan tillämpas på hela kommunfältet och som förbättrar välfärden, miljön och ekonomin.

Målsättningen med tävlingen är också att skapa nya partnerskap mellan kommuner, start-up-företag, organisationer och andra berörda parter på ett fördomsfritt och modigt sätt.

Ekonomiskt stöd erbjuds för att utveckla de bästa lösningarna

I den första fasen av tävlingen ska kommunerna presentera problem som behöver lösas. Kommunerna kan fram till den 31 oktober 2018 anmäla sig till tävlingen med ett väsentligt regionalt problem.
Bland kommunernas förslag väljer tävlingens jury ut fyra till sex problem som ska lösas genom en utmaningstävling.

Utmaningstävlingen börjar 15.1.2019. Till den kan olika arbetsgrupper och organisationer anmäla sig. Denna andra fas avslutas med en uttagning där 8–12 av deltagarna med sina lösningsförslag väljs till nästa fas.

I den tredje fasen erbjuder Klash samarbetspartner finalisterna handledning för förädling av idéerna.

Vinnarna offentliggörs i december 2019.

Ett stöd på en miljon euro har reserverats för att stödja förädlingen och implementeringen av de vinnande förslagen.

Målet är att de vinnande lösningarna är skalbara och kan tas i bruk i hela landet.

Projektet finansieras av samarbetsparterna Finlands kommunstiftelse, Kommunförbundet, Keva, Kommunfinans, KL-Kuntahankinnat, KL-Kustannus och FCG Finnish Consulting Group.

Mer på webben