Suomeksi
Pressmeddelande
De centrala arbetsmarknadsorganisationernas rekommendationer för digitaliseringen:

Bättre arbetshälsa och produktivitet genom digitalisering

Nu behöver vi gemensamma ansträngningar för den digitala framtiden, säger de sju centrala arbetsmarknadsorganisationer i rekommendationerna de publicerat idag. De nuvarande åtgärderna är inte tillräckliga med tanke på de möjligheter Finland har.

Artificiell intelligens och digitalisering kan innebära betydande förbättringar för arbetshälsan, för produktiviteten och för den offentliga servicen. Med hjälp av dem kan våra företag hitta de bästa förutsättningarna för tillväxt och framgång. Möjligheterna till bättre arbetshälsa och välmående på arbetsplatserna ökar. För de offentliga organisationerna är digitaliseringen en möjlighet att erbjuda bättre och mer kostnadseffektiva tjänster. 


Den positiva utvecklingen bör stöttas med politiska åtgärder, offentlig finansiering och samarbete. Målet bör vara ett högklassigt arbetsliv där de anställdas välmående utvecklas parallellt med arbetets produktivitet. 


Det viktiga i förändringen och i att uppnå resultat är att göra saker tillsammans. Det är också utgångspunkten för rekommendationerna som arbetsmarknadens centralorganisationer presenterar: 

1.    Digitala färdigheter och AI-kompetens måste säkerställas 


2.    Arbetsplatser bör stödjas i ibruktagandet av ny teknik och nya rutiner


3.    Enhetliga och rättvisa spelregler för olika verksamhetsmiljöer


4.    Ett interoperabelt Finland genom samarbete

Närmare upplysningar:

Ledande sakkunnig Mika Tuuliainen, Näringslivets centralförbund EK,  050 563 4729
Utvecklingschef Juha Antila, SAK, 050 575 1790
Sakkunnig i kommunikation, Jaakko Haikkonen, STTK, 0400 273 385
Ledande sakkunnig i arbetslivsutveckling, Niilo Hakonen, KT Kommunarbetsgivarna, 040 820 6800
Förhandlingsdirektör Seija Petrow, VTML, 0400 711 761
Jurist Timo Boehm, Kyrkans arbetsmarknadsverk, 0500 808 268
Ansvarig jurist Vesa Vuorenkoski, AKAVA, 040 742 6082