Suomeksi
Nyhet

Janakkala, Joensuu och Vanda tävlar om utvecklingsstöd

Janakkala, Joensuu och Vanda går vidare i Klash-tävlingen om utvecklandet av kommunernas verksamhet. I tävlingen söks lösningar på problem som kommunerna lyft fram.

Klash-logo

Klash är en ny tävling för kommunsektorn där man söker lösningar på kommunernas problem. Ett stöd på hela en miljon euro har reserverats för utvecklingen och implementeringen av lösningarna.

Klash fick inom utsatt tid 77 ansökningar från sammanlagt 65 kommuner. Alla som skickat in en ansökan får respons och lösningsförslag av expertjuryn, men Janakkala, Joensuu och Vanda gick vidare i tävlingen. 

De utvalda kommunerna hade i sina ansökningar presenterat problem som har stor utbredning på kommunfältet och som också är möjliga att lösa inom ramen för tävlingen. Målet är att hela kommunfältet ska ha nytta av lösningarna.

Trafik, deltagande och utbildning som utvecklingsteman

Janakkala vill genom tävlingen hitta en servicemodell som sammanjämkar kommunens, företagens och invånarnas användning och utbud av transporter. De problempunkter som identifierats har bland annat att göra med att trygga tillgången och lönsamheten i kollektivtrafiken samt att ta fram ekonomiska och miljövänliga samarbetsmodeller.

Joensuu stad vill genom tävlingen hitta verktyg och arbetsformer för att utveckla livskvaliteten och boendemiljön. Önskemålet är att den lösning man söker ska ge verktyg för att öka samhörigheten och förbättra välfärden och livskraften.

Vanda hoppas hitta möjligheter att stödja studerande inom yrkesutbildningen på andra stadiet för att minska antalet studerande som avbryter sina studier.

Tävlingens följande skede inleds i januari 2019

Tävlingens följande skede inleds 15.1.2019, då olika arbetsgrupper och organisationer kan föreslå lösningar på Janakkalas, Joensuus och Vandas problem. Sex förslag väljs till nästa fas. Vinnarna utses i december 2019.

Tävlingen finansieras av Kommunförbundet, Finlands kommunstiftelse, Kommunfinans, Keva, FCG, KL-Kuntahankinnat och KL-Kustannus.

Mer på webben

Mer information om Klash-tävlingen finns på klash.fi.