Suomeksi
Pressmeddelande

Nu premieras inspirerande arbetsenheter i kommunerna och välfärdsområdena samt Finlands mest innovativa kommun

De mest inspirerande utvecklingsåtgärderna inom kommun- och välfärdssektorn premieras på galan den 4 december. Sändningen kan också ses på webben. Till de kommuner som premieras hör bland annat Vasa och Limingo.

Tekojen tori -teksti ja kampanjan logo

Den här hösten samlade Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT:s och huvudavtalsorganisationernas gemensamma kampanj Tekojen tori ett rekordstort antal nya utvecklingsåtgärder från kommunerna och välfärdsområdena på Tekojen toris webbportal. Tiotals arbetsplatser inom sektorn premieras på galan Tärkeissä Töissä den 4 december.

Vi har ordnat kampanjer sedan 2017. I år gav kampanjen ett rekordresultat. På portalen fick vi närmare 250 nya utvecklingsbeskrivningar med olika teman från olika yrkesområden och från 59 organisationer, berättar Anna-Mari Jaanu, expert på arbetslivsutveckling.

Över 90 utvecklingsåtgärder inom den pedagogiska sektorn

Utvecklingsåtgärderna på Tekojen tori beskriver utvecklingen av arbetet, verksamhetsprinciperna eller tjänsterna inom olika sektorer. De mest aktiva var de anställda inom undervisning och fostran. De bidrog med mer än 90 utvecklingsåtgärder på portalen. 

Dessutom beskrev många som deltog i kampanjen ett utvecklingsarbete som gäller hela organisationen, såsom utveckling av välbefinnandet i arbetet eller delaktigheten. Inspirerande utvecklingsåtgärder togs fram till exempel av Vasa stad genom kampanjen Ilmianna pakkopulla, där man skulle ange tidskrävande måsten i arbetet. 

– I kampanjen Ilmianna pakkopulla ombads personalen att uppge utvecklingsobjekt, dvs. någon måste-uppgift som kunde förbättras i det egna arbetet. Kampanjen ingår i programmet Vasa 2.0, där man skapar effektiva processer, meningsfulla arbetsuppgifter och lättillgänglig service, säger Jaanu.

Limingo gjorde det igen

I Kampanjen Tekojen tori söktes också Finlands mest innovativa kommun eller välfärdsområde. Utmärkelsen gick till den kommun eller det välfärdsområde som anmält flest utvecklingsåtgärder på portalen Tekojen tori under det gångna året.  

Limingo kommun publicerade hela 58 utvecklingsåtgärder på portalen under kampanjens gång. Det är nu tredje gången i rad som Limingo vinner titeln Finlands mest innovativa kommun. 

– Det är fint att för tredje gången utses till Finlands mest innovativa kommun. Jag vill särskilt tacka alla kommunens anställda för det starka utvecklingsvänliga arbete som de utfört i flera år, för deras starka vilja att utvecklas och för deras orubbliga inställning.

Utmärkelsen är också ett tack för vår vilja att dela med oss av vårt kunnande och aktivt delta i utvecklingen av hela den finländska kommunsektorn och dess arbetsformer på bred front, säger Pekka Rajala, kommundirektör i Limingo.

Vad är då Limingos hemlighet? Hur lyckas en liten kommun med detta år efter år?

– Den lilla kommunen Limingo är bra på att hitta på, och vi har framåtblickande anställda. I en liten organisation är det lätt att pröva nya tillvägagångssätt och införa saker och ting i praktiken – att på allvar påverka det egna arbetet och utvecklingen av tjänsterna. Vi siktar på bra, men resultatet blir prima – bra, bättre, Limingo!, säger Rajala.

Vi lyfter fram modernt och innovativt offentligt arbete

Under galan den 4 december premieras 56 inspirerande utvecklingsåtgärder med olika teman från olika sektorer. De inspirerande åtgärderna tar fint fram kommun- och välfärdsområdessektorernas mångsidighet. 

– Inom kommunsektorn och välfärdsområdena utvecklas ledningen, arbetsmetoderna och tjänsterna hela tiden. Genom prisutdelningen vill vi lyfta fram det moderna och innovativa offentliga arbetet och premiera dem som utvecklar sektorn, säger Anna-Mari Jaanu. 

Alla utvecklingsåtgärder och organisationer som premierats framgår av bilagan.  

Följ galan på webben 4.12 från kl. 14

Kontaktpersonerna för de premierade utvecklingsåtgärderna har fått en inbjudan till galan Tärkeissä töissä i Helsingfors. Man kan också delta i feststämningen genom att följa direktsändningen av galan. 

Tärkeissä töissä är en plattform för arbetslivsutveckling som drivs av Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer, dvs. Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU, Offentliga sektorns union JAU och Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote. 

Mer på webben:

Anna-Mari Jaanu

sakkunnig, arbetsutveckling
Telefon:
+358 9 771 2727
Mobiltelefon:
+358 50 572 4620
E-post:
Anna-Mari.Jaanu@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT
Ansvarsområden:
  • Arbetslivsutvecklingsprojekt