Suomeksi
Nyhet

Publikationen Tekoja ja tekijöitä visar hur det kommunala arbetet utvecklas

På Framstegsarenan i programmet för arbetslivsutveckling i kommunsektorn Kunteko 2020 finns det redan närmare 200 utvecklingsåtgärder som kommunorganisationerna själva rapporterat om. I den nu utkommande publikationen (på finska) framgår med vilka verktyg och råd det kommunala arbetet utvecklas.

Tekoja ja tekijöitä -julkaisu

Redaktören Oili Valkila reste runt med fotografer och intervjuade personer som stod bakom utvecklingsåtgärderna. Såväl kommundirektörer, chefer som arbetstagare har fått komma till tals. I den första publikationen presenteras bland annat programmet Viisas Kemi, det övergripande utvecklingsarbetet i Ikalis, reformerna inom äldreomsorgen i Laukaa och den aktiva utvecklingen av arbetshälsan i Tyrnävä.

– Vi vill synliggöra det fantastiska arbete som pågår i kommunerna. Man kan lära sig av andras exempel och få idéer för att utveckla det egna arbetet. I en enkät som gjorts bland dem som redogjort för utvecklingsåtgärder på Framstegsarenan framgick det att majoriteten av dem som skickar in sina bidrag också läser vad andra publicerat och en fjärdedel av uppgiftslämnarna har kontaktats. Resultatet visar att Framstegsarenan fungerar som en förmedlare av god praxis, säger Kuntekos programchef Anna-Mari Jaanu.

– Vi ville sända ut en redaktör på en reportageresa i kommunerna och ge ut en publikation om det, för att vi i den respons vi fått ombetts ge flera praktiska exempel på arbetslivsutveckling. Med hjälp av publikationen kan vi lyfta fram de intervjuades röst och engagemang. Dessutom får vi en möjlighet att grundligare gå in på utvecklingsarbetet såväl på organisationsnivå som sektorsvis eller till och med ur en enskild individs synvinkel, säger Jaanu.

Publikationen Tekoja ja tekijöitä utökas med nya artiklar från olika håll i Finland fram till slutet av året. 

I KunTeko 2020 – programmet för arbetslivsutveckling i kommunsektorn förbättras produktiviteten, resultatutvecklingen och arbetslivskvaliteten. Programmet är ett riksomfattande projekt som genomförs av KT Kommunarbetsgivarna samt kommunsektorns huvudavtalsorganisationer FOSU, KoHo och Kommunfackets union. Programmets huvudfinansiär är Tavastlands närings-, trafik- och miljöcentral som får stöd av Europeiska socialfonden (ESF).

Mer på webben

 

Anna-Mari Jaanu

sakkunnig, arbetsutveckling
Telefon:
+358 9 771 2727
Mobiltelefon:
+358 50 572 4620
E-post:
Anna-Mari.Jaanu@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT
Ansvarsområden:
  • Arbetslivsutvecklingsprojekt

Anniina Tuomi

sakkunnig, kundrelationer och utveckling
Telefon:
+358 9 771 2039
Mobiltelefon:
+358 50 405 9989
E-post:
Anniina.Tuomi@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT