Suomeksi
Pressmeddelande

De bästa utvecklarna och arbetstagarna i kommunsektorn premierades

Inom KT Kommunarbetsgivarnas och de kommunala huvudavtalsorganisationernas program KunTeko 2020 premierades tiotals kommunala organisationer och arbetstagare. Med prisen lyfter man fram det arbete som görs för arbetslivsutveckling i kommunsektorn och firar framgångarna.

Päivi Niemi-Laine ja Markku Jalonen Kunteko-gaalassa

KunTeko 2020 – programmet för arbetslivsutveckling i kommunsektorn har synliggjort det goda arbete som görs i kommunen. Det treåriga programmet har genom sina tjänster stött arbetslivsutvecklingen på de kommunala arbetsplatserna. I Helsingfors delade man den 16 november ut pris till kommunala organisationer, deras enheter och anställda.

Enligt kommunsektorns arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen är de premierade arbetsplatserna goda exempel på hur ledningen, cheferna och personalen i kommunsektorn tillsammans tar sitt ansvar för Finlands konkurrenskraft och utvecklingen av de offentliga tjänsterna. Inom programmet har arbetsmarknadsparterna i kommunsektorn med gemensamma krafter och konkreta åtgärder främjat arbetslivsutvecklingen.

– Det här är ett viktigt arbete som uppskattas av KT. Det utvecklingsarbete som görs på arbetsplatserna är långsiktigt och det måste också fortsätta under de närmaste åren, sade Jalonen.

JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine, som representerade de kommunanställda, glädjer sig åt kommunsektorns iver att utveckla arbetslivet, vilket syns i form av högklassiga projekt. Tjänsterna inom KunTeko-programmet har varit nyttiga då man velat utveckla sitt arbete och sin organisation.

– De som deltagit i programmet har upplevt att samarbetet och personalens möjligheter att delta har ökat på arbetsplatsen. Sätten på vilka arbetet organiseras har också förbättrats, sade Niemi-Laine vid prisutdelningen.

Pris i flera kategorier

Ihmeiden tekijät -sarjassa palkitut

I kategorin Undergörare premierades Tavastkyro kommun, Ikalis stad, Järvi-Saimaan Palvelut Oy, Kemi stad och Satakunta sjukvårdsdistrikt. Alla har förnyat sin verksamhet och organisation med gott resultat i samarbete mellan ledningen och personalen.

Oman työn sankarit Kunteko-gaalassa

I kategorin Arbetets hjältar premierades sex kommunalt anställda vilkas föredömliga sätt att satsa på utveckling också inspirerar och uppmuntrar andra. Pristagarna var skolhälsovårdaren Outi Koskinen (Tavastkyro), rektor Anssi Rauma (Kontiolahti), utvecklingschef Tarja Vuorinen (Åbo), utvecklingschef Sarita Mäkelä (Tammerfors), lagerförvaltaren Jouni Rauta (Kemi) och kosthållsarbetaren Anne Lampilehto (Järvi-Saimaan palvelut Oy).

Innostavat teot -sarjassa palkitut Kunteko-gaalassa

Därtill premierades inspirerande utvecklingsåtgärder från olika verksamhetsområden i kategorin Inspirerande gärningar. Namn och kontaktinformation på alla pristagare finns på adressen http://bit.ly/2zUXTI8.

– Med prisen ville vi höja uppskattningen av de kommunanställdas arbete och synliggöra utvecklingsarbetet. Det finns en stor utvecklingsiver och det kommunala arbetet utvecklas också på alla håll i Finland. Också kommunsektorn förtjänar en eloge. Idag kan vi ändå bara premiera en bråkdel av alla som gjort en god insats, säger programchef Anna-Mari Jaanu.

Huvudfinansiär för programmet för arbetslivsutveckling i kommunsektorn KunTeko 2020 är Europeiska socialfonden. Målet för programmet är att Finland ska ha de bästa kommunala arbetsplatserna och tjänsterna i Europa år 2020. Under åren 2015–2017 har närmare 200 kommunorganisationer och nästan 4 300 anställda och chefer deltagit i programmet. KunTeko har ansökt om finansiering för en fortsättningsperiod från 2018 till 2020.

Fotona: Matti Matikainen

Mer på webben

Anna-Mari Jaanu

sakkunnig, arbetsutveckling
Telefon:
+358 9 771 2727
Mobiltelefon:
+358 50 572 4620
E-post:
Anna-Mari.Jaanu@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT
Ansvarsområden:
  • Arbetslivsutvecklingsprojekt

Anniina Tuomi

sakkunnig, kundrelationer och utveckling
Telefon:
+358 9 771 2039
Mobiltelefon:
+358 50 405 9989
E-post:
Anniina.Tuomi@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT