Suomeksi
Nyhet

Kunteko: Framstegsveckor igen – delta och vinn!

Kom med och sprid god praxis och information om utvecklingsarbete i kommunala jobb på Framstegsarenan! Framstegsarenan är en samlingsplats där du kan lära av andra, dela med dig av nya idéer och utvecklingsåtgärder och nätverka. Där finns redan nästan 170 utvecklingsåtgärder från olika håll i landet och fler samlas in. Du deltar i tävlingen genom att berätta hur arbetet på din arbetsplats har förnyats.

Kunteko 2020 -logo

De bästa åtgärderna premieras

Inom programmet Kunteko firas framstegsveckor för andra gången 20–31.3.2017. Nya utvecklingsåtgärder som rapporterats till Framstegssarenan under den här tiden deltar i en tävling där prisen är utvecklingsspel för arbetsplatsen, riksomfattande synlighet och produktgåvor. Pris beviljas åtgärder som försetts med en klar beskrivning av hur nytänk medför bättre resultat och arbetslivskvalitet. Det är också viktigt att personer i ledande ställning och personal har deltagit i utvecklingen.

Dra nytta av andras utvecklingsarbete och ge ditt eget arbete synlighet

På Framstegsarenan kan du presentera kommunens och arbetsplatsens utvecklingsarbete och bygga upp ett gott anseende för kommunen som arbetsplats och boningsort. För närvarande har flest åtgärder rapporterats in till Framstegsarenan från Tavastkyrö, Hollola, Träskända, Vanda och Helsingfors. Av de olika sektorerna leder social- och hälsovårdstjänsterna samt undervisning och pedagogik.

Framstegsarenan kan vara databank för din egen organisations goda praxis. På arenan är det möjligt att tipsa om andras åtgärder samt läsa TOP10 över intressanta lösningar och diskutera. Dessutom kan man där söka utvecklingspartner och kollegialt stöd.

Det är lätt att delta – utmana din chef, din kollega och din grannkommun

Delta i tävlingen om bästa åtgärd genom att fylla i blanketten BERÄTTA OM EN UTVECKLINGSÅTGÄRD på adressen www.kunteko.fi/framstegsarenan. Titta samtidigt efter hur många av din organisations eller kommuns åtgärder som redan finns där. Sprid information om framstegsveckorna, utmana din chef, din kollega, din grannenhet eller grannkommun att berätta om lyckat kommunalt arbete.

Du kan följa framstegsveckorna på Kuntekos Facebook och Twitterkanaler:
www.facebook.com/kunteko2020
https://twitter.com/kunteko2020

Åtgärderna avgör!

Anna-Mari Jaanu

sakkunnig, arbetsutveckling
Telefon:
+358 9 771 2727
Mobiltelefon:
+358 50 572 4620
E-post:
Anna-Mari.Jaanu@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT
Ansvarsområden:
  • Arbetslivsutvecklingsprojekt

Anniina Tuomi

sakkunnig, kundrelationer och utveckling
Telefon:
+358 9 771 2039
Mobiltelefon:
+358 50 405 9989
E-post:
Anniina.Tuomi@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Taina Tervonen

planerare
Telefon:
+358 9 771 2762
Mobiltelefon:
+358 50 521 2448
E-post:
Taina.Tervonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT