Suomeksi
Nyhet

Ny strålsäkerhetslagstiftning träder i kraft

Den nya strålsäkerhetslagstiftningen träder i kraft den 15 december 2018. Den ökar verksamhetsutövarens ansvar och riskbaserade övervakning.

Potilas röntgenlaitteessa

Lagändringar som gäller arbetsplatser är bland annat verksamhetsutövarens

  • skyldighet att göra upp en säkerhetsplan
  • skyldighet att anlita en strålsäkerhetsexpert
  • skyldighet att utse en strålsäkerhetsansvarig.

Den nya lagen ger röntgenskötare möjligheten att i vissa fall genomföra undersökningar som medför exponering för strålning.

Exponering för radon kräver uppföljning

Framöver ska exponering för naturlig strålning, såsom radon, behandlas på samma sätt som övrig exponering för strålning. Nya referensvärden har fastställts för exponering för radon.

Antalet kommuner som omfattas av skyldigheten att låta mäta radonhalten stiger från 60 till 102. Radonmätningar är obligatoriska dels i hela kommuner, dels endast på vissa postnummerområden i en del kommuner.

Utöver i de kommuner och områden som Strålsäkerhetscentralen fastställt ska radonhalten på arbetsplatser utredas i hela landet i arbetslokaler under jord och på arbetsplatser som är byggda på luftgenomtränglig mark.

Genom lagreformen verkställer Finland EU:s strålsäkerhetsdirektiv. I anslutning till den nya strålsäkerhetslagen träder också en förordning utfärdad av Statsrådet och två förordningar av Social- och hälsovårdsministeriet i kraft den 15 december.

Tidskriften Kuntatyönantaja

Mer på webben