På svenska
Uutinen

Uusi säteilylainsäädäntö voimaan

Uusi säteilylainsäädäntö tulee voimaan 15. joulukuuta 2018. Se lisää toiminnanharjoittajan vastuuta ja riskiperusteista valvontaa.

Potilas röntgenlaitteessa

Työpaikkoja koskevia lakimuutoksia ovat muun muassa toiminnanharjoittajan

  • velvoite laatia turvallisuussuunnitelma
  • velvoite käyttää säteilyturvallisuusasiantuntijaa
  • nimetä säteilyturvallisuusvastaava.

Uusi laki antaa röntgenhoitajille mahdollisuuden tehdä tietyissä tapauksissa säteilylle altistavia tutkimuksia.

Radonille altistumista seurattava

Luonnonsäteilylle, kuten radonille, altistumista käsitellään jatkossa samalla tavalla kuin muuta säteilyaltistusta. Radonaltistukselle on määritelty uudet viitearvot. 

Radonmittausvelvoitteen piirissä olevien kuntien määrä nousee 60:stä 102:een. Kokonaisten kuntien lisäksi radonmittaus on pakollista eräissä kunnissa vain tietyillä postinumeroalueilla.

Näiden Säteilyturvakeskuksen määrittelemien kuntien ja alueiden lisäksi työpaikkojen radonpitoisuus on selvitettävä kaikkialla Suomessa maanalaisissa työtiloissa ja työpaikoilla, jotka on rakennettu läpäisevälle maaperälle.

Lakiuudistuksella Suomi panee täytäntöön EU:n säteilyturvadirektiivin. Uuden säteilylain lisäksi 15. joulukuuta tulee voimaan lakiin liittyvä valtioneuvoston asetus ja kaksi sosiaali- ja terveysministeriön asetusta.

Kuntatyönantaja-lehti

Muualla verkossa