Suomeksi
Nyhet

Nordiska kommunala arbetsgivare i nära samarbete

Ledningen för de nordiska kommunala arbetsgivarorganisationerna träffades i Kommunernas hus den 21 september. KT har täta kontakter med de övriga nordiska kommunala arbetsgivarorganisationerna.

Pohjoismaiden kuntatyönantajajärjestöjen johto Kuntatalolla 21. syyskuuta 2018

Bevakningen av arbetsgivarintresset inom kommun- och regionförvaltningen är i många fall organiserad på samma sätt i Norden. Länderna arrangerar i tur och ordning regelbundna träffar för arbetsgivarorganisationernas representanter.

För närvarande omfattas sammanlagt omkring 2,5 miljoner löntagare av de nordiska kommunala arbetsgivarnas kollektivavtal.

– Det är nyttigt att varje år gå igenom vad som händer på arbetsmarknaden just nu. Den här gången behandlade vi gällande arbetsmarknadsuppgörelser och annat aktuellt. Också i de övriga nordiska länderna dryftar man bland annat förändringarna i arbetet, digitaliseringen och metoder att trygga tillgången på arbetskraft. Det finns många likheter mellan våra arbetsmarknadsmodeller, men också särdrag i de enskilda länderna, berättar arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen som var värd för mötet.

På KT:s möte i Kommunernas hus deltog Henrika Nybondas-Kangas, Hege Mygland från Norge, Kristian Heunicke från Danmark, Agneta Jöhnk från Sverige, Markku Jalonen, Tor Arne Gangsö från Norge och Signe Friberg Nielsen från Danmark.

Intressebevakningen för kommunala och regionala arbetsgivare i Norden

Sveriges kommuner och landsting (SKL) representerar kommunerna, landstingen och regionerna och förhandlar fram kollektivavtal för dem.

I Danmark representeras kommunerna av Kommunernes Landsforening (KL) och regionerna av Danske Regioner (DR). De förhandlar fram kollektivavtalen självständigt, men i nära samarbete.

I Norge representerar Kommunenes Sentralforbund (KS) alla kommuner och regioner och ingår kollektivavtal för dem.

På Island sköter Samband íslenskra sveitarfélaga (SIS) intressebevakningen för de kommunala arbetsgivare.


Mer på webben

Läs mera i tidskriften Kuntatyönantaja 3/2016, artikeln Intressebevakningen för kommunala och regionala arbetsgivare i Norden >