På svenska
Tiedote

Kunnat ja hyvinvointialueet tarjoavat taas yli 50 000 kesätyöpaikkaa

Nuorten työnhaun vaikeudet ovat olleet otsikoissa viime päivinä. Kunta- ja hyvinvointialan työnantajat tarjoavat tai tukevat jälleen yli 50 000:ta työpaikkaa opiskelijoille ja koululaisille.

Ryhmä nuoria viettämässä aikaa ulkona.

Kunta- ja hyvinvointiala tarjoaa nuorille ensi kesänä yhteensä noin 54 000 kesätyöpaikkaa. Suurin osa, eli yli 90 prosenttia, kaikista alan työnantajista tarjoaa kesätöitä nuorille. Tiedot selviävät Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n perinteisestä kesätyökyselystä.

Kunnat ja kuntayhtymät palkkaavat itse noin 12 000 nuorta ja hyvinvointialueet sekä hyvinvointiyhtymät noin 9 000 nuorta. Lisäksi kunta- ja hyvinvointialalla on käytössä kesätyöseteleitä tai vastaavia työllistämistapoja, joiden avulla työllistyy noin 29 000 nuorta. Kahden viikon koululaisten kesäharjoitteluun pääsee noin 3000 nuorta.

Vaikka monet kunnat ja useimmat hyvinvointialueet ovat hankalassa taloustilanteessa, tarjolla olevien kesätyöpaikkojen määrä on pysynyt suurin piirtein viimevuotisella tasolla. 

– Työnantajat kokevat tärkeäksi sen, että työpaikkoja voi tarjota. Kesätyöstä on molemminpuolista hyötyä. Nuori saa kokemusta, ja työnantaja saa tutustettua nuoria omiin tehtäviinsä ja organisaatioonsa, jolloin nuori voi myöhemmin palata työntekijäksi, KT:n työmarkkinatutkija Riikka Krause sanoo.

Kesätyöt ovat tärkeitä nuorille ja työnantajille

KT:n kesätyökyselyn perusteella työnantajat pitävät nuorten työllistämistä tärkeänä ja haluavat tarjota heille ensimmäisen työkokemuksen, vaikka viime aikoina otsikoissa on ollut esillä nuorten työnhakemisen hankaluus. 

– Suurin osa meidän työnantajamme kokevat työnhaun arvokkaaksi nuorten tulevaisuuden kannalta, koska kyseessä voi olla nuoren ensimmäinen työhakemus ja -haastattelu. Vaikka rekrytointiprosessi vie aikaa, se on nuorille varsin tarpeellista, Krause sanoo.  

Kunta- ja hyvinvointialan työnhaku on KT:n kyselyn mukaan reilua nuorille. Hyvinvointialalla vastataan jokaiseen työhakemukseen esimerkiksi sähköpostitse tai puhelimella. Kunta-alallakin vastauksen saa noin yhdeksän kymmenestä hakijasta, vaikka ei tulisikaan valituksi.

Suurimmalla osalla kunta- ja hyvinvointialan työnantajalla on käytössä joko kesätyöntekijöiden oma perehdytyssuunnitelma tai heidän perehdytykseensä pystytään käyttämään muiden työntekijöiden perehdytyssuunnitelmaa.

KT:n aiemmin kesätyöntekijöille tekemän kyselyn mukaan kunta- ja hyvinvointialan työpaikat ovat nuorille mieluisia. Kun suosittelun todennäköisyyttä kysyttiin viime kesän kesätyöntekijöiltä arvosanoilla 0–10, suosittelun keskiarvoksi tuli 7,8 kunta-alalla ja 7,9 hyvinvointialalla.

– Kyselyssä monet nuorista nostivat esiin työpaikan myönteisen ilmapiirin ja arvostivat saamaansa työkokemusta, jolloin oma osaaminen lisääntyi ja he oppivat paljon uutta, Krause sanoo.

Työpaikkoja tarjotaan monipuolisesti eri aloilta

Kunta-alalla nuorille tarjottavia kesätöitä on eniten puisto- ja puutarhatöissä, kulttuuri- ja nuorisopalveluissa sekä varhaiskasvatuksessa. Hyvinvointialalla nuoret kesätyöntekijät sijoittuvat yleisimmin terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden tehtäviin sekä toimistotöihin.

Selvästi yli puolet kunta-alan työnantajien tarjoamista työpaikoista on suunnattu peruskoululaisille tai lukiolaisille ja viidennes kesätyöpaikoista ammattiin opiskeleville tai korkeakouluopiskelijoille. Hyvinvointialalla seitsemän kymmenestä paikasta on suunnattu ammattiin opiskeleville tai korkeakouluopiskelijoille ja noin 5 prosenttia peruskoululaisille tai lukiolaisille.

Fakta: Kyselyyn vastasi 217 työnantajaa

  • KT:n kesätyökysely lähetettiin vastattavaksi kaikille kunnille, kuntayhtymille, hyvinvointialueille ja hyvinvointiyhtymille tammi–helmikuussa 2024.
  • Tiedusteluun vastasi yhteensä 217 työnantajaa.
  • Vastanneiden kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömäärä vastaa 78 prosentin osuutta Manner-Suomen kunta-alan henkilöstöstä ja 87:ää prosenttia hyvinvointialan henkilöstömäärästä. Tulokset on painotettu vastaamaan koko alan tilannetta.

Riikka Krause

työmarkkinatutkija
Puhelin:
+358 9 771 2231
Matkapuhelin:
+358 40 827 4170
Sähköposti:
Riikka.Krause@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT