På svenska
Uutinen

Kunnat ovat myös hyviä kesätyönantajia

Kesätyöt alkavat pian. Kesätyöntekijöihin pätevät samat työehdot kuin muihinkin työntekijöihin. He tarvitsevat myös hyvän perehdytyksen työhönsä.

Kesä

Ennen kesätöiden alkua on syytä tehdä kirjallinen työsopimus, johon kirjataan

  • palkka
  • työaika
  • pääasialliset työtehtävät
  • työsuhteen kesto
  • työntekopaikka
  • sovellettava työehtosopimus
  • vuosiloman määräytyminen
  • työsuhteen määräaikaisuuden peruste
  • mahdollinen koeaika.

Erityissäännöksiä sovelletaan nuoriin työntekijöihin

Alle 18-vuotiaisiin työntekijöihin sovelletaan erityissäädöksiä, joiden tarkoitus on suojella nuorta työntekijää.

Työhön voidaan ottaa 15 vuotta täyttänyt oppivelvollisuutensa suorittanut henkilö.

14 vuotta täyttävä voi tehdä enintään puolet loma-ajastaan kevyttä työtä, josta ei ole haittaa hänen terveydelleen, kehitykselleen tai koulunkäynnilleen. Yötyö on alle 18-vuotiailta kielletty.

Alle 16-vuotiaalla ei saa teettää vaarallisia töitä. Nuorelle vaarallisena työnä pidetään sellaista, jossa nuorta työntekijää itseään tai hänen työnsä takia muuta henkilöä saattaa uhata erityinen tapaturman tai terveyden menettämisen vaara. 

16–17-vuotiaalla saa teettää sosiaali- ja terveysministeriön vaarallisten töiden esimerkkiluettelossa mainittuja töitä, jos työn turvallisuudesta on huolehdittu riittävästi ja siitä on tehty ilmoitus työsuojeluviranomaiselle. Lisäksi on määritelty erityisen haitallisia töitä, joita alle 18-vuotiaat eivät saa tehdä ollenkaan.

Työsuojeluviranomaiset valvovat ja opastavat

Työsuojeluviranomaiset valvovat nuorten kesä- ja kausityöntekijöiden työoloja ja työsuhteen ehtoja. Valvonnan tavoitteena on tukea työurien pidentämistä varmistamalla myös kausityössä työskenteleville ja nuorille työntekijöille oikeudenmukaiset työsuhteen ehdot sekä turvallinen ja terveellinen työympäristö.

Muualla verkossa

Työsuojeluhallinnon verkkopalveluun on koottu työnantajille ohjeita liittyen nuoriin työntekijöihin >