Suomeksi
Nyhet

OAJ dömdes till böter för hot om olaglig stridsåtgärd

Arbetsdomstolen har dömt OAJ, dess lokalförening och FOSU att betala strejkböter för överträdelse av fredsplikten. Domen föll för en vägran, som anvisats av lokalföreningen, att vikariera för en annan lärare. Enligt arbetsdomstolen var det fråga om en självständig stridsåtgärd enligt lagen om kommunala tjänstekollektivavtal vilken riktats mot arbetsgivarens rätt att leda arbetet och därmed mot andra än avtalbara frågor.

Kuva lakipykälästä ja lakinuijan varjosta. Kuva: Pixhill.

OAJ:s lokalförening i Kangasala gav i två meddelanden år 2015 sin medlemskår anvisningar om att medlemmarna ska vikariera för en annan lärare endast med dennes samtycke. Föreningen uppmanade sin medlemskår att vägra vikariera för någon annan lärare utom i vissa särskilda situationer. Enligt föreningen var det uttryckligen fråga om en organisatorisk åtgärd.
 
Arbetsdomstolen ansåg i sin dom den 8 februari 2017 (nr 22) att stridsåtgärden orsakats av kommunens tidigare nedskärningar inom undervisningsväsendet och av storleken på undervisningsgrupperna. Avsikten med stridsåtgärden var att protestera mot Kangasala kommuns personalpolitik och sparåtgärder.
 
I domen fastslås också att till lärarens tjänsteplikter hör att vid behov ansvara för en annan lärares uppgifter. Vägran att vikariera för någon annan kan anses vara att motsätta sig arbetsgivarens rätt att leda arbetet.
 
Arbetsdomstolen dömde FOSU, OAJ och lokalföreningen i Kangasala att betala KT sammanlagt 4 000 euro i strejkböter och att ersätta KT:s rättegångskostnader.

Teija Metsäranta

ledande arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2468
Mobiltelefon:
+358 50 562 7140
E-post:
Teija.Metsaranta@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT