På svenska
Uutinen

OAJ tuomittiin hyvityssakkoihin laittomalla työtaistelulla uhkaamisesta

Työtuomioistuin on tuominnut OAJ:n, sen paikallisyhdistyksen ja JUKO:n hyvityssakkoihin työrauhavelvoitteen rikkomisesta. Tuomio tuli paikallisyhdistyksen ohjeistamasta toisen opettajan sijaistamisesta kieltäytymisestä. Työtuomioistuimen mukaan kyseessä oli virkaehtosopimuslain tarkoittama itsenäinen työtaistelutoimenpide, joka kohdistui työnantajan työnjohto-oikeuteen ja siten muuhun kuin sopimuksenvaraisiin asioihin.

Kuva lakipykälästä ja lakinuijan varjosta. Kuva: Pixhill.

OAJ:n Kangasalan paikallisyhdistys ohjeisti 2015 kahdella tiedotteella jäsenistöään toiminaan toisen opettajan sijaisena vain tämän suostumuksella. Yhdistys kehotti jäsenistöään kieltäytymään sijaistamisesta muissa kuin rajatuissa erityistilanteissa. Yhdistyksen mukaan kyseessä oli nimenomaisesti järjestöllinen toimenpide.

Työtuomioistuin katsoo 8.2.2017 antamassaan tuomiossa (nro 22), että työtaistelun syynä ovat olleet Kangasalan kunnan aiemmat leikkaukset opetustoimessa ja opetusryhmien koot. Työtaistelun tarkoituksena oli vastustaa Kangasalan kunnan henkilöstöpolitiikkaa ja säästötoimenpiteitä.

Tuomiossa todetaan myös, että opettajan virkavelvollisuuksiin kuuluu toisen opettajan tehtävistä vastaaminen tarvittaessa. Sijaistamisesta kieltäytyminen voidaan katsoa työnantajan työnjohto-oikeuden vastustamiseksi.

Työtuomioistuin tuomitsi JUKO:n, OAJ:n ja Kangasalan paikallisyhdistyksen maksamaan KT:lle hyvityssakkoa yhteensä 4 000 euroa sekä korvaamaan KT:n oikeudenkäyntikulut.

Teija Metsäranta

johtava työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2468
Matkapuhelin:
+358 50 562 7140
Sähköposti:
Teija.Metsaranta@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT