Suomeksi
Pressmeddelande

Kampanjen Framstegsarenan söker Finlands innovativaste kommun eller välfärdsområde

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT och branschens huvudavtalsorganisationer sporrar återigen de anställda i kommunerna och välfärdsområdena att dela med sig av sina utvecklingsåtgärder i portalen Framstegsarenan. I kampanjen kan alla som utvecklar arbetet i kommunerna och välfärdsområdena delta genom att på plattformen beskriva hur arbetssätten och tjänsterna utvecklats på den egna arbetsplatsen.

Tekojen tori -teksti ja kampanjan logo

Utvecklingen av arbetet i kommunerna och välfärdsområdena har stor betydelse eftersom smidiga tjänster och välmående anställda påverkar alla. 

– Vi vill höja det offentliga arbetets status och synliggöra små och stora utvecklingsåtgärder i kommunerna och välfärdsområdena. Vi sporrar och inspirerar arbetsplatserna inom sektorn att dela med sig av sina idéer och utvecklingslösningar till andra, säger Anna-Mari Jaanu, sakkunnig i arbetslivsutveckling.

Redan 1062 åtgärder och tusen till på väg!

År 2022 vann Limingo titeln Finlands mest innovativa kommun. I förra höstens kampanj lade de aktiva Limingoborna ut totalt 68 utvecklingsåtgärder i webbportalen Framstegsarenan. Limingo premierades som Finlands mest innovativa kommun för andra året i rad.

På Framstegsarenan finns i nuläget 1062 utvecklingsåtgärder från mer än 140 kommunala organisationer. I år kan också välfärdsområdena delta i kampanjen.

– I utmanande tider behövs bra åtgärder. Kommunerna och välfärdsområdena dryftar ständigt hur arbetsformerna, processerna eller tjänsterna kan förbättras, utvecklas och moderniseras. Stora projekt och utvecklingsplaner är på gång men en kontinuerlig utveckling pågår också i det dagliga arbetet.” Ofta kan till och med en helt liten insikt förbättra arbetsrutinerna och arbetslivskvaliteten, säger Anna-Mari Jaanu.

De kommuner och välfärdsområden som under kampanjperioden 4.9−¬15.10.2023 har anmält de mest inspirerande utvecklingsåtgärderna och det största antalet utvecklingsåtgärder premieras den 4 december 2023 i Helsingfors vid galan Tärkeissä Töissä.

Portalen Framstegsarenan är en del av arbetslivsutvecklingen inom helheten Tärkeissä Töissä. Den drivs av Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer, dvs. Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU, Offentliga sektorns union JAU och Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote rf.

tärkeissätöissä.fi/tekojentori 
#tärkeissätöissä