Suomeksi
Pressmeddelande

Limingo är Finlands mest innovativa kommun

Den mest innovativa kommunen i Finland valdes som en del av kampanjen Hyvä kiertämään - Dela med dig. De bästa bidragen från kommunsektorn samlades i den riksomfattande portalen Framstegsarenan. I Limingo har man förbättrat kommunarbetet och servicen för invånarna, och samtidigt har utvecklingsarbetet synliggjorts.

Kuvaaja Anu-Maija Kärjä, Liminganraitti ja varjot

Det kom in över 50 nya utvecklingslösningar från olika sektorer i kommunen. Limingo belönas för sin prestation under galan Kuntatyö2030 i december.

– Priset har en enormt stor betydelse för oss. Vi är en innovativ och smidig kommun, helt i enlighet med vår strategi. Här i Limingo förnyar vi oss och prövar modigt på nytt. Vi stöder också ifrågasättande av invanda tillvägagångssätt och tankemodeller och uppmuntrar till öppen diskussion. Allt det här syns tydligt i vår verksamhetskultur. Det känns fint att vara byäldste i Finlands mest innovativa kommun, säger kommundirektör Pekka Rajala glatt.

Under de senaste åren har arbetstagare och arbetsgemenskaper i Limingo, som sysselsätter färre än 800 personer, lyft fram 85 utvecklingsåtgärder från kommunens olika verksamhetsområden på Framstegsarenan.

– Jag är oerhört stolt över arbetstagarna i Limingo, som vid sidan av vardagen har främjat innovation och gjort arbetet smidigare genom praktiska lösningar, till glädje och nytta för både vår egen kommun och alla andra kommuner, säger Rajala.

Närmare 200 utvecklingslösningar från olika kommuner

Under maj-september gav kampanjen Hyvä kiertämään upphov till närmare 200 nya utvecklingsåtgärder i Framstegsarenan från olika håll i Finland. Största delen gällde undervisning och pedagogik samt social- och hälsovården. Dessutom kom det in många lösningar som gäller utveckling av hela organisationen.

– Verksamheten förnyas och servicen förbättras på de kommunala arbetsplatserna som en del av vardagsarbetet, men det här sker också i olika nätverk och projekt. Det kommunala arbetet utvecklas på många olika sätt. Dessutom är kommunsektorn omfattande och yrkesområdena är många. Mångsidigheten och det sektorsövergripande tänkesättet syns utmärkt på Framstegsarenan och i resultaten av vår kampanj, berättar programchef Anna-Mari Jaanu.

De bästa och mest inspirerande utvecklingsåtgärderna belönas under Kuntatyö2030-galan 7.12.2021 i Finlandiahuset. Priserna delas ut till olika kommuner enligt sektor.

– Framtidsarenan och höstens kampanj Hyvä kiertämään är utmärkta exempel på hur vi tillsammans kan utveckla kommunarbetet, säger kommundirektören i Limingo, Pekka Rajala.

Priserna delas ut inom programmet Kuntatyö2030, som synliggör gott kommunalt arbete och erbjuder stöd för utveckling. Programmet drivs av Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU, Offentliga sektorns union JAU och Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote rf.

Närmare upplysningar

Anna-Mari Jaanu, programchef, tfn +358 50 572 4620, anna-mari.jaanu@kt.fi
Anniina Tuomi, projektkoordinator, tfn +358 50 405 9989, anniina.tuomi@kt.fi 

 

Bild: Anu-Maija Kärnä, Liminganraitti ja varjot


 

Anna-Mari Jaanu

sakkunnig, arbetsutveckling
Telefon:
+358 9 771 2727
Mobiltelefon:
+358 50 572 4620
E-post:
Anna-Mari.Jaanu@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT
Ansvarsområden:
  • Arbetslivsutvecklingsprojekt