Suomeksi
Pressmeddelande

De kommunala avtalen tillämpas temporärt i landskapen och bolagiserad verksamhet

KT och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer har 18.4.2017 avtalat om att de kommunala avtalen tillämpas i landskapen och i kommunsektorns och landskapens bolagiserade verksamhet. Avtalen tillämpas från och med den tidpunkt då lagen om anordnande av intressebevakning för arbetsgivare i kommuner och landskap träder i kraft.

sopimukset

Det är fråga om en temporär lösning för att trygga avtalsrätten och anställningsvillkoren tills parterna kommit överens om ett nytt avtals- och förhandlingssystem för kommunerna och landskapen. Genom arrangemanget får arbetsgivarna möjlighet att under övergångsperioden hålla kvar den nya arbetsorganisationen inom de kommunala avtalens tillämpningsområde.

Enligt förhandlingsresultatet omfattas landskapens personal av de kommunala tjänste- och arbetskollektivavtal som gäller vid respektive tidpunkt.

Kollektivavtalen tillämpas också på kommunernas, samkommunernas och landskapens aktiebolag och stiftelser, om personalen är anställd hos en sammanslutning som anslutit sig som medlemsorganisation i KT.

Avtalen gäller tills kollektivavtalen för landskap och företag enligt lagen om anordnande av intressebevakning för arbetsgivare i kommuner och landskap (den s.k. KT-lagen) träder i kraft. KT och huvudavtalsorganisationerna fortsätter förhandla om ett nytt avtals- och förhandlingssystem för kommunerna, landskapen och deras företag.  De temporära avtalen slutar dock tillämpas senast 31.1.2019.

KT:s delegation godkände avtalen 20.4.2017. Huvudavtalsorganisationernas förvaltningar godkänner dem i april–juni. Avtalen undertecknas när riksdagen godkänt lagstiftningen om vård- och landskapsreformen.


Närmare upplysningar:

KT Kommunarbetsgivarna:
Markku Jalonen, arbetsmarknadsdirektör, tfn 040 547 7710

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf:
Olli Luukkainen, ordförande för OAJ, tfn 0500 652 872

Kommunsektorns utbildade vårdpersonal KoHo rf:
Silja Paavola, ordförande för SuPer, tfn 050 527 5085
Rauno Vesivalo, ordförande för Tehy, tfn 040 587 4346

Kommunfackets union rf:
Päivi Niemi-Laine, ordförande för JHL, tfn 040 702 4772
Maija Pihlajamäki, ordförande för Jyty, tfn 0400 537 756

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT