På svenska
Tiedote

Kuntasektorin sopimusten määräaikaisesta soveltamisesta sovittu maakunnissa ja yhtiöitetyssä toiminnassa

KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt ovat sopineet 18.4.2017 kuntasektorin sopimusten soveltamisesta maakunnissa sekä kuntasektorin ja maakunnan yhtiöitetyssä toiminnassa. Sopimuksia sovelletaan kuntien ja maakuntien työnantajaedunvalvonnasta annetun lain voimaantulosta alkaen.

sopimukset

Kyseessä on väliaikaisratkaisu, jolla halutaan mahdollistaa sopimusoikeudet ja sovellettavat työehdot ennen kuin varsinainen uusi kuntien ja maakuntien sopimus- ja neuvottelujärjestelmä saadaan sovittua.

Työnantajille tarjotaan tällä järjestelyllä mahdollisuutta säilyttää syntyvä uusi työnantajaorganisaatio kuntasopimusten piirissä siirtymäkauden ajan.

Neuvottelutuloksen mukaan maakuntien henkilöstöön sovelletaan kulloinkin voimassa olevia kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksia.

Myös kunnan, kuntayhtymän ja maakunnan osakeyhtiöön tai säätiöön sovelletaan työehtosopimuksia, jos henkilöstö on KT:n jäsenyhteisöksi liittyneen yhteisön palveluksessa.

Sopimukset ovat voimassa, kunnes kuntien ja maakuntien työnantajaedunvalvonnasta annetun lain (ns. KT-lain) mukaiset maakuntia ja yrityksiä koskevat työ- ja virkaehtosopimukset tulevat voimaan. KT ja pääsopijajärjestöt jatkavat edelleen neuvotteluja kuntien, maakuntien ja niiden yritysten uudeksi sopimus- ja neuvottelujärjestelmäksi.  Määräaikaisten sopimusten soveltaminen päättyy kuitenkin viimeistään 31.1.2019.

KT:n valtuuskunta on hyväksynyt sopimukset 20.4.2017. Pääsopijajärjestöjen hallinnot hyväksyvät ne huhti-kesäkuussa. Sopimukset allekirjoitetaan, kun eduskunta on hyväksynyt sote- ja maakuntauudistusta koskevan lainsäädännön.

Lisätietoja

KT Kuntatyönantajat:
työmarkkinajohtaja Markku Jalonen, puh. 040 547 7710

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:
OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen, puh. 0500 652 872

Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo ry:
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, puh. 050 527 5085
Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo, puh. 040 587 4346

Kunta-alan unioni ry:
JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine, puh. 040 702 4772
Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, puh. 0400 537 756

 

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT