Suomeksi
Nyhet

Förhandlingsresultat om ändringar i bestämmelserna om allmän arbetstid

KT och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer har uppnått ett förhandlingsresultat om ändringar i bestämmelserna om allmän arbetstid. De ändrade bestämmelserna träder i kraft senast måndag 7.5.2018 och de kommer att införas i avtalet AKTA 2018.

Yleistyöaikaa koskevat määräykset

Ändringarna gäller inverkan av frånvaro i planeringen av den ordinarie arbetstiden och i uträkningen av mer- och övertidsarbete. Bestämmelserna baserar sig på förhandlingar som förts utgående från arbetsdomstolens dom TT 2017-59.

För en anställd med full arbetstid sänker en frånvaro som planerats på förhand övertidsgränsen med 7 timmar 45 minuter. Vid överraskande frånvaro sänks övertidsgränsen med de timmar som förlagts till frånvarotiden.

För deltidsanställda minskar en planerad frånvaro den ordinarie arbetstiden med den andel av 7 timmar 45 minuter som motsvarar deltidsarbetsprocenten. Övertidsgränsen sänks dock med 7 timmar 45 minuter för varje planerad frånvaro.

Vid godtagbar frånvaro som blivit känd först efter att arbetsskiftsförteckningen delgetts sänks övertidsgränsen med det antal timmar som planerats in under frånvaron.

I samband med avtalsrundan kommer motsvarande ändringar i bland annat byråarbetstiden att avtalas. Parterna kommer också att avtala om en mer omfattande uppdatering av arbetstidskapitlet.

Avtalsbestämmelserna och närmare tillämpningsanvisningar med exempel skickas med ett cirkulär efter avtalsrundan.

KT Kommunarbetsgivarna                
Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf
Offentliga sektorns union JAU rf
Kommunsektorns utbildade vårdpersonal KoHo rf

Tredje stycket i nyheten har preciserats 2.3.2018 genom att första meningen ändrats och följande mening lagts till: Övertidsgränsen sänks dock med 7 timmar 45 minuter för varje frånvaro som planerats på förhand.

Anställningsfrågor inom social- och hälsovården

E-post:
soster@kt.fi

Allmänna anställningsfrågor

E-post:
kvtes@kt.fi