På svenska
Uutinen

Neuvottelutulos yleistyöaikaa koskevien määräysten muuttamisesta

KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt ovat päässeet neuvottelutulokseen yleistyöaikaa koskevien määräysten muuttamisesta. Muutetut määräykset tulevat voimaan viimeistään maanantaina 7.5.2018 ja ne otetaan myös osaksi tulevaa KVTES 2018 -sopimusta.

Yleistyöaikaa koskevat määräykset

Muutokset koskevat poissaolojen vaikutusta säännöllistä työaikaa suunniteltaessa sekä lisä- ja ylityötä laskettaessa. Määräykset perustuvat työtuomioistuimen tuomion TT 2017-59 perusteella tehtyyn neuvotteluratkaisuun.

Poissaolo alentaa täyttä työaikaa tekevällä ylityörajaa ennalta suunnitellusti 7 tuntia 45 minuuttia. Yllättävässä poissaolotilanteessa ylityöraja alenee poissaolon alle jäävien tuntien verran.

Osa-aikatyötä tekevällä suunniteltu poissaolo alentaa säännöllistä työaikaa osa-aika prosentin mukaisella osuudella 7 tunnista 45 minuutista. Ylityöraja alenee kuitenkin ennalta suunniteltua poissaoloa kohden 7 tunnilla 45 minuutilla. Työvuoroluettelon tiedoksiannon jälkeen tulleissa, hyväksyttävissä poissaoloissa ylityöraja alenee sillä tuntimäärällä, joka on suunniteltu poissaolon ajalle.

Yleistyöajan em. määräyksiä vastaavat muutokset mm. toimistotyöaikaan sovitaan sopimuskierroksen yhteydessä. Osapuolet neuvottelevat myös laajemmasta työaikaluvun päivittämisestä.

Sopimusmääräykset ja tarkemmat soveltamisohjeet esimerkkeineen annetaan yleiskirjeellä sopimuskierroksen jälkeen.

KT Kuntatyönantajat                
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry
Julkisen alan unioni JAU ry
Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo ry

Uutista on tarkennettu 2.3.2018 selkeyttämällä kuvan jälkeisen kolmannen tekstikappaleen ensimmäistä lausetta sekä lisäämällä sen jälkeen uusi lause: Ylityöraja alenee kuitenkin ennalta suunniteltua poissaoloa kohden 7 tunnilla 45 minuutilla.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelussuhdeasiat

Sähköposti:
soster@kt.fi

Yleiset palvelussuhdeasiat

Sähköposti:
kvtes@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
Yleiset palvelussuhdeasiat