Suomeksi
Nyhet

God läkarsituation på hälsocentralerna

Läkarbristen på hälsocentralerna har sjunkit till fyra procent. Dessutom har de regionala skillnaderna mellan hälsocentralerna utjämnats. Uppgifterna framgår av Läkarförbundets färska statistiska utredning.

I oktober 2015 var 172 läkarbefattningar inte tillsatta, vilket var 4,4 procent av alla befattningar. Läkarbristen har minskat sedan år 2008 då den var som störst, dvs. 11 procent. Med läkarbrist avses andelen läkarbefattningar som inte sköts till någon del av alla de befattningar som man sökt läkare till förgäves.

Lättare att få vikarier

Bättre vikarietillgång har underlättat läkarsituationen på många ställen. Olika slags flexibilitet i fråga om arbete och arbetstid lockar vikarier till hälsocentralerna. Även läkarutbildningen har utökats. För närvarande utexamineras årligen cirka 600 nya läkare och antalet växer i framtiden till över 700.

Största delen av hälsocentralerna har ingen läkarbrist

Antalet hälsocentraler där det inte rådde läkarbrist var totalt 104 i oktober 2015. Dessa utgör redan nästan två tredjedelar av alla hälsocentraler och de producerar hälsotjänster för områdets 2,4 miljoner invånare. Ungefär 90 procent av befolkningen bor på områden där hälsocentralerna har en läkarbrist som är lägre än 10 procent.

I en regional jämförelse var läkarbristen störst i Vasa sjukvårdsdistrikt där 18,2 procent av tjänsterna inte var tillsatta. Situationen i Vasa påverkas av läget, det långa avståndet till universitet som erbjuder läkarutbildning och tvåspråkigheten i regionen. Också i Satakunta sjukvårdsdistrikt och på Åland överstiger läkarbristen 10 procent.

Mer på webben