På svenska
Uutinen

Terveyskeskusten lääkäritilanne on hyvä

Terveyskeskusten lääkärivaje on enää neljä prosenttia. Lisäksi alueelliset erot terveyskeskusten välillä ovat tasoittuneet. Tiedot käyvät ilmi Lääkäriliiton tekemästä tuoreesta tutkimuksesta.

Lääkärit

​Terveyskeskusten lääkärintehtävistä oli lokakuussa 2015 täyttämättä 172 eli 4,4 % kaikista tehtävistä. Lääkärivaje on pienentynyt vuodesta 2008, jolloin se oli korkeimmillaan eli 11 %. Lääkärivajeella tarkoitetaan kokonaan hoitamatta olevien tehtävien osuutta kaikista niistä lääkärintehtävistä, joihin on haettu, mutta ei ollut saatu lääkäriä.

Sijaisia helpompi saada

Lääkäritilannetta on monin paikoin helpottanut sijaisten parempi saatavuus. Sijaisia terveyskeskuksiin houkuttelevat monenlaiset työ- ja työaikajoustot. Myös lääkärikoulutusta on lisätty. Nyt vuosittain valmistuu  noin 600 uutta lääkäriä, ja määrä kasvaa tulevaisuudessa yli 700:ään.

Valtaosassa terveyskeskuksista ei ole vajetta

Terveyskeskuksia, joissa lääkärivajetta ei ollut lainkaan, oli lokakuussa 2015 yhteensä 104. Tällaisia terveyskeskuksia on jo lähes kaksi kolmasosaa kaikista, ja ne tuottavat terveyspalveluja alueensa 2,4 miljoonalle asukkaalle. Noin 90 % väestöstä asuukin sellaisten terveyskeskusten alueella, joiden lääkärivaje on alle 10 %.

Alueellisesti tarkasteltuna lääkärivaje oli suurinta Vaasan sairaanhoitopiirissä, jossa 18,2 % tehtävistä oli täyttämättä. Vaasan tilanteeseen vaikuttaa syrjäinen sijainti, pitkä etäisyys lääkärikoulutusta tarjoavista yliopistoista ja alueen kaksikielisyys. Yli 10 %:n vaje on myös Satakunnan sairaanhoitopiirissä ja Ahvenanmaalla.

Muualla verkossa