Suomeksi
Nyhet

Temaveckor kring Framstegsarenan – gott arbete synliggörs och belönas!

Kom med och sprid god praxis inom kommunalt arbete på Framstegsarenan! Där kan man lära av andra, dela med sig av nya idéer och utvecklingsåtgärder och nätverka. På arenan finns nu över 100 utvecklingsåtgärder från olika håll i Finland och mer samlas in. Genom att berätta hur arbetet har förnyats på din arbetsplats deltar du i en tävling.

De bästa åtgärderna belönas

Inom ramen för programmet Kunteko firas temaveckorna 14.–25.11.2016. De utvecklingsåtgärder som anmälts till Framstegsarenan under veckorna deltar i en tävling där man kan vinna utvecklingsspel för arbetsplatsen, publicitet i branschtidningar och elektroniska kanaler samt juldelikatesser. Priser delas ut för åtgärder som klart beskriver hur man genom reformer åstadkommer bättre resultat och arbetslivskvalitet. Det är också viktigt att ledning, chefer och personal har deltagit i utvecklingen.

Dra nytta av andras utvecklingsarbete och synliggör resultaten av ditt eget arbete

På Framstegsarenan kan du lyfta fram utvecklingsarbetet i din egen kommun eller på din egen arbetsplats och bygga upp ett gott anseende för arbetsplatsen och bostadsorten. För närvarande har flest åtgärder anmälts från Hämeenkyrö, Järvenpää, Vanda, Helsingfors, Hollola och Kotka. Ledande sektorer är social- och hälsovården och undervisnings- och kulturväsendet.

Framstegsarenan kan fungera som en kunskapsbank för god praxis i den egna organisationen. Där kan man tipsa om andras goda åtgärder, läsa intressanta lösningar TOP10 och diskutera. Dessutom går det att hitta utvecklingskompanjoner och att utbyta erfarenheter på arenan.

Det är lätt att delta – utmana din chef, din kollega och din grannkommun

Delta i tävlingen om de bästa åtgärderna genom att fylla i blanketten BERÄTTA OM EN UTVECKLINGSÅTGÄRD på adressen www.kunteko.fi/tekojen-tori.

Titta på samma gång hur många åtgärder din organisation eller kommun redan anmält. Sprid information om temaveckorna och utmana din chef, din kollega, den närmaste enheten eller grannkommunen att berätta om gott kommunalt arbete.

Du kan följa Framstegsarenan på Facebook och Twitter:

www.facebook.com/kunteko2020
https://twitter.com/kunteko2020

Framstegsarenan administreras av KunTeko 2020, som är KT Kommunarbetsgivarnas och de kommunala huvudavtals-organisationernas gemensamma program för arbetslivsutveckling i kommunsektorn. Huvudfinansieringen kommer från Tavastlands Närings-, trafik- och miljöcentral med stöd av Europeiska socialfonden (ESF).