Suomeksi
Nyhet

Ändringar i semesterlagen tillämpas inte inom kommunsektorn

Riksdagen har 9.3.2016 godkänt ändringar i semesterlagen som minskar intjäningen av semester under moderskaps-, faderskaps- och familjeledighet. Genom ändringen återinförs också självrisktiden för flyttning av semesterdagar när arbetstagaren insjuknar under sin semester.

Lagändringarna avses träda i kraft 1.4.2016.

Ändringarna i semesterlagen tillämpas inte inom kommunsektorn. Det beror på att både intjäningen av semester under familjeledighet och möjligheterna att flytta semesterdagar vid sjukdomsfall under semester har avtalats i de gällande kollektivavtalen.