Suomeksi
Pressmeddelande

Medborgarnas liv och hälsa äventyras

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT är mycket bekymrade över patientsäkerheten i de strejker som Tehy och SuPer varslat om. Enligt uppgifter som KT fått av sjukvårdsdistrikten vägrar organisationerna att avgränsa tillräckligt med personal för att patientsäkerheten ska vara tryggad.  

– Nu bevakas intressen benhårt med medborgarnas liv och hälsa som insats. Man får inte riskera någons liv på grund av strejken. Vi förutsätter ansvarsfullhet av våra förhandlingsparter, säger verkställande direktör Markku Jalonen.

Vårdsektorns fackorganisationer Tehy och SuPer inleder en 14 dygn lång strejk i sex sjukvårdsdistrikt 1.4.2022. Organisationerna har i sina strejkvarsel lovat att utföra skyddsarbete. Genom skyddsarbetet utesluts brådskande vård och vård av patienter som är i omedelbar livsfara från arbetskonflikterna.

Överenskommelsen om skyddsarbete framskrider inte

Efter det att strejkvarslen gavs har man dock inte kunnat komma överens om skyddsarbetet i förhandlingarna mellan sjukvårdsdistrikten och löntagarorganisationerna. 

– Strejkerna börjar på fredag, men enligt de uppgifter som vi fått har Tehys centralstrejknämnd ensidigt anvisat en helt otillräcklig resurs för skyddsarbetet. Det kan man inte kalla förhandlingar, säger förhandlingschef Henrika Nybondas-Kangas

– De anställda har rätt att delta i strejken. Strejkorganisationen har dock ett ansvar för att delta i skyddsarbetet för att de tjänster som är viktiga för medborgarnas liv och hälsa ska tryggas. Det löfte om skyddsarbete som organisationerna gav i strejkvarslet ser inte ut att uppfyllas. Detta kan ha mycket dramatiska konsekvenser för vården av patienterna, säger Nybondas-Kangas.

Lagstiftningen om skyddsarbete bör revideras

KT anser att lagstiftningen om skyddsarbete är mycket bristfällig. 

– Skyddsarbetet beror enbart på fackföreningens goda vilja, säger Markku Jalonen. 

Tidigare arbetskonflikter har visat hur viktigt det är med arbetsfred och patientsäkerhet. Servicen samt medborgarnas liv, hälsa och egendom bör vara tryggade också under arbetskonflikter. År 2007 blev man tvungen att stifta en temporär patientsäkerhetslag. 

Meningsskiljaktigheter om löneförhöjningar orsak till strejken

KT anser att personalen inom den kommunala sektorn förtjänar en löneförhöjning, men avtalslösningen måste också vara ekonomiskt hållbar. Lönerna för personalen inom social- och hälsovården i den offentliga sektorn och löneförhöjningarna betalas ur alla finländares gemensamma plånbok, antingen med skatter eller med skulder. 

– Parterna har nu väldigt olika syn på vilken förhöjningsnivå som är hållbar. På grund av denna nivåskillnad får vi nu tyvärr en strejk, säger Markku Jalonen. 

Närmare upplysningar

Markku Jalonen, verkställande direktör, tfn 040 547 7710
Henrika Nybondas-Kangas, förhandlingschef, tfn 050 357 4233

Henrika Nybondas-Kangas

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2100
Mobiltelefon:
+358 50 357 4233
E-post:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT