På svenska
Uutinen

Vuosilomalain muutoksia ei sovelleta kuntasektorilla

Eduskunta on hyväksynyt 9.3.2016 vuosilomalain muutokset, jotka vähentävät vuosilomakertymää äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan ajalta. Muutoksella palautettiin myös vuosiloman siirtämiseen omavastuuaika tilanteessa, jossa työntekijä sairastuu vuosilomansa aikana.

Lainmuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.4.2016.

Vuosilomalain muutokset eivät tule sovellettaviksi kuntasektorilla. Tämä johtuu siitä, että sekä perhevapaan lomakertymän määräytymisestä että vuosilomalla sairastumisesta johtuvasta vuosiloman siirrosta on sovittu voimassaolevissa työ- ja virkaehtosopimuksissa.