Suomeksi

UKTA 2018– 2019

2018–2019

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  Del B Bilaga 3 Vuxengymnasier

  IV Lön och arbetstid för timlärare

  § 11 Grundlön för timlärare

  mom. 1 

  Grundlönen för timlärare framgår av lönebilagan. Lönepunkterna är följande

  4 04 07 05 0

  Högre högskoleexamen och lärarbehörighet för gymnasie-undervisning eller tidigare behörighet som äldre lektor

  4 04 07 05 1

  Tidigare lärarbehörighet för gymnasieundervisning eller
  annan lärarbehörighet för vuxengymnasium eller lärarbehörighet för grundläggande utbildning

  4 04 07 05 2

  Slopad och överförd till punkt 4 04 07 05 1

  4 04 07 05 3

  Högskoleexamen

  4 04 07 05 4

  Annan än ovan nämnd

  § 12 Arbetstid för timlärare

  Undervisningsskyldigheten för timlärare är 18 timmar i veckan, i A1–2- och B1-språk dock 17 timmar i veckan. I fråga om jord- och skogsbruk, merkantila ämnen, informationslära, familjefostran, scenkonst och teaterkonst samt talundervisning är undervisningsskyldigheten 20 timmar i veckan. Om en timlärare inte har timmar i något ämne i vuxengymnasiet, utan enbart sköter uppgifter utom klass vilka ersätts separat, är den kalkylerade undervisningsskyldigheten för dessa uppgifter 20 veckotimmar.

  § 13 Andra bestämmelser som gäller timlärare

  mom. 1 

  På timlärare tillämpas följande bestämmelser:

  Del B

   

  § 17

  Timmar för förberedelse av demonstrationer

  § 19

  Tilläggsuppgifter i enskilda skolor/läroanstalter och kommuner

  § 20

  Administrativa rektorsuppgifter

  Bilaga 2

   

  § 9

  Förhör av privatelev och arbetsuppgifter i samband med studentskrivningar

  § 10

  Uppgifter vid studentskrivningar då rektorn är jävig

  och i tillämpliga delar

  § 14

  Grundlön och lönepunkter för timlärare

  § 16

  Timarvode för timlärare i bisyssla

  § 17

  Andra bestämmelser som gäller timlärare

  § 18

  Slopat

  § 19

  Andra bestämmelser som gäller timlärare

  Bilaga 3

   

  § 4

  Undervisningsskyldighet (mom. 2–3)

  § 5

  Inräknande av biträdande rektors uppgifter i undervisningsskyldigheten när en lärartjänsteinnehavare har förordnats till biträdande rektor

  § 6

  Uppgifter som kan räknas till undervisningsskyldigheten

  § 7

  Övervakning av studentskrivningar

  § 8

  Ansvarig för språklaboratorium (gäller till 31.7.2018)

  § 9

  Anordnande och övervakning av sommarkurs

  mom. 2

  På timlärare i huvudsyssla tillämpas också följande bestämmelser:

  Bilaga 3

   

  § 3

  Samplanering

  § 3 a Årligt antal timmar för samplanering

  § 10

  Övertimarvode