Suomeksi

UKTA 2018– 2019

2018–2019

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  Del B Bilaga 3 Vuxengymnasier

  II Tjänsteinnehavarnas löner

  § 2 Lönepunkter och grundlön (se lönebilagan) för lektorer (ämneslärare)

  4 04 04 02 4

  Högre högskoleexamen och lärarbehörighet för gymnasieundervisning eller tidigare behörighet som äldre lektor

  4 04 04 02 5

  Tidigare lärarbehörighet för gymnasieundervisning eller annan lärarbehörighet för vuxengymnasium eller lärarbehörighet för grundläggande utbildning

  4 04 04 02 7

  Högskoleexamen

  4 04 04 02 6

  Annan än ovan nämnd