På svenska
OVTES
Osio B Liite 3 Aikuislukio

IV Tuntiopettajien palkka ja työaika

11 § Tuntiopettajan peruspalkka

1 mom. Tuntiopettajan peruspalkka (ks. palkkaliite) ja hinnoittelutunnukset

4 04 07 05 0

Ylempi korkeakoulututkinto ja lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus taikka aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus

4 04 07 05 1

Aiempi lukio-opetusta antavan tai muu aikuislukion opettajan kelpoisuus taikka perusopetusta antavan opettajan kelpoisuus

4 04 07 05 2

Poistettu ja siirretty kohtaan 4 04 07 05 1

4 04 07 05 3

Korkeakoulututkinto

4 04 07 05 4

Muu kuin edellä mainittu

12 § Tuntiopettajan työaika

Tuntiopettajan opetusvelvollisuus on 18 tuntia viikossa, A1–2- ja B1-kielessä kuitenkin 17 tuntia viikossa. Opetusvelvollisuus maa- ja metsätaloudessa, kaupallisissa aineissa, tiedotusopissa, perhekasvatuksessa, näyttämötaiteen ja teatteritaiteen opetuksessa sekä puheopetuksessa on 20 tuntia viikossa. Jos tuntiopettajalla ei ole aikuislukiossa minkään oppiaineen tunteja opetettavana vaan hän hoitaa yksinomaan luokan ulkopuolisia erikseen korvattavia tehtäviä, on näiden tehtävien osalta laskennallinen opetusvelvollisuus 20 viikkotuntia.

13 § Tuntiopettajia koskevia muita määräyksiä

1 mom.

Tuntiopettajaan sovelletaan seuraavia määräyksiä:

Osio B

 

17 §

Demonstraatioiden valmistelutunnit

19 §

Koulu-/oppilaitos- ja kuntakohtainen lisätehtävä

20 §

Rehtorin hallinnolliset tehtävät

Liite 2

 

9 §

Yksityisopiskelijan kuulustelu ja ylioppilaskirjoituksiin
liittyvät tehtävät

10 §

Ylioppilaskirjoitusten järjestelytehtävä rehtorin ollessa jäävi

sekä soveltuvin osin

14 §

Tuntiopettajan peruspalkka ja hinnoittelutunnukset

16 §

Sivutoimisen tuntiopettajan tuntipalkkio

17 §

Tuntiopettajia koskevia muita määräyksiä

Liite 3

 

4 §

Opetusvelvollisuus (2–3 mom.)

5 §

Apulaisrehtorin tehtävien lukeminen opetusvelvollisuuteen,
kun tehtävät on määrätty opettajanviran haltijalle

6 §

Opetusvelvollisuuteen luettavissa olevat tehtävät

7 §

Ylioppilaskirjoitusten valvonta

8 §

Kielistudion esimies (voimassa 31.7.2018 asti)

9 §

Kesäkurssin järjestely- ja valvontatehtävä

2 mom.

Päätoimiseen tuntiopettajaan sovelletaan lisäksi seuraavia määräyksiä:

Liite 3

 

3 §

Yhteissuunnittelutyöaika

3 a § Yhteissuunnittelutyöajan vuotuinen tuntimäärä

10 §

Ylituntipalkkio