Suomeksi
UKTA
Del B Bilaga 2 Gymnasier

I Tjänsteinnehavarnas löner

§ 1 Lönepunkter och grundlön (se lönebilagan) för lektorer (ämneslärare)

4 04 04 01 7

Högre högskoleexamen och lärarbehörighet för gymnasieundervisning eller tidigare behörighet som äldre lektor

4 04 04 01 8

Tidigare lärarbehörighet för gymnasieundervisning eller grundläggande utbildning

4 04 04 02 2

Högskoleexamen

4 04 04 02 3

Annan än ovan nämnd