TIM-AKA 2020–2021, i kraft från 1.4.2020

Det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) tillämpas på cirka 6 300 arbetstagare.

Timavlöning tillämpas för säsongartade arbetsuppgifter, som underhåll och renhållning av gator, park- och trädgårdsarbeten och olika bygg- och installationsarbeten.

Nätpublikation ISBN 978-952-293-734-6