TTES 2020–2021, voimassa 1.4.2020 lukien

Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) piirissä on 6 300 työntekijää. Tuntipalkkausta käytetään kausiluonteisissa työtehtävissä, kuten katujen kunnossa- ja puhtaanapitotöissä, puisto- ja puutarhatöissä ja erilaisissa rakennus- ja asennustöissä.

Verkkojulkaisun ISBN 978-952-293-732-2