TTES 2020–2021, voimassa 1.4.2020 lukien

Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) piirissä on 8 000 työntekijää. Tuntipalkkausta käytetään kausiluonteisissa työtehtävissä, kuten katujen kunnossa- ja puhtaanapitotöissä, puisto- ja puutarhatöissä ja erilaisissa rakennus- ja asennustöissä.

Verkkojulkaisun ISBN 978-952-293-732-2

Painettujen sopimuskirjojen tilaaminen

Painetut sopimuskirjat ilmestyy syksyllä. Kunnat ja kuntayhtymät voivat tilata niitä ennakkoon  KT:n Linja-palvelussa 1.7.–30.9.2020.

Sopimuskirjat tulevat lokakuussa myös myyntiin KT:n verkkokauppaan, josta niitä voivat tilata myös muut kuin Linja-palveluun rekisteröityneet asiakkaat.