Bilaga 1 Grundtimlöner och löner för unga arbetstagare

Grundtimlönerna t.o.m. 31.7.2020

Lönegrupp

€/timme

I A

12,78–14,80

I B

11,38–13,38

I C

10,55–11,97

II A

10,08–11,02

II B

9,88–10,56

III

9,62–10,32

IV

8,92

O

9,16

Lönerna för arbetstagare under 18 år t.o.m. 31.7.2020

 

€/timme

 

8,35–8,57

Grundtimlönerna från 1.8.2020

Lönegrupp

€/timme

I A

12,98–15,00

I B

11,56–13,56

I C

10,71–12,13

II A

10,23–11,17

II B

10,03–10,71

III

9,75–10,45

IV

9,05

O

9,28

Lönerna för arbetstagare under 18 år från 1.8.2020

 

€/timme

 

8,48–8,70