TIM-AKA 2018–2019, i kraft från 1.2.2018

Det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) tillämpas på cirka 8 000 arbetstagare.

Timavlöning tillämpas för säsongartade arbetsuppgifter, som underhåll och renhållning av gator, park- och trädgårdsarbeten och olika bygg- och installationsarbeten.

Nätpublikation ISBN 978-952-293-578-6

Avtalsböckerna kan beställas via vår nätbokhandel >