TIM-AKA 2017, i kraft från 1.2.2017

Det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) tillämpas på cirka 9 000 arbetstagare.

Timavlöning tillämpas för säsongartade arbetsuppgifter, som underhåll och renhållning av gator, park- och trädgårdsarbeten och olika bygg- och installationsarbeten.

Nätpublikation ISBN 978-952-293-453-6

Den tryckta boken kan beställas i nätbokhandeln