Suomeksi
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  Handledning för TS

  Blankettmall för uppgiftsbeskrivning

  I Bakgrundsuppgifter

  Den anställdes namn

   

  Befattning

   

  Utbildning

   

  Arbetsplats

   

  II Allmän uppgiftsbeskrivning

  Syftet med uppgiften

   

   

   

  De viktigaste uppgiftshelheterna

   

   

   

  III De åtta värderingsfaktorerna enligt avtalet för tekniska sektorn

  1. Beslutanderätt som hör till uppgifterna – avgörandenas vikt och konsekvenser,   prövningsrättens omfattning och självständighet

   

   

   

   

   

   

      2. Ansvar för organiseringen av arbeten och funktioner

   

   

   

   

   

      3. Den anställdes ställning i organisationen

   

   

   

   

   

      4. Tekniska kunskaper och färdigheter och tekniskt kunnande som uppgifterna kräver

   

   

   

   

   

      5. Utbildning som arbetsgivaren kräver

   

   

   

      6. Erfarenhet som arbetsgivaren kräver
   

   

   

   

   

   

      7. För uppgifterna nödvändig förmåga till växelverkan

   

   

   

   

   

      8. Arbetsmiljön

   

   

   

   

  IV Bekräftelse

  Denna uppgiftsbeskrivning har genomgåtts gemensamt av den anställde och chefen.

   

   

  Datum och ort

   

  Chefens underskrift

  Den anställdes underskrift