Suomeksi
  • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
    Handledning för TS

    Strukturen i TS

    1 Underteckningsprotokoll

    Frågor av engångskaraktär under avtalsomgången:

    • hänvisningar till andra avtal (t.ex. resekostnader)
    • avtalets giltighetstid
    • lönejusteringar enligt TS
    • riksomfattande arbetsgrupper för TS

    2 Allmänna delen

    I den allmänna delen i TS finns bestämmelser om avtalets kopplingar till andra kommunala avtal såsom

    • bestämmelser om tillämpningsområdet
    • hänvisningar till AKTA och det kommunala huvudavtalet
    • bestämmelser om arbetstidsarrangemang för tjänsteinnehavare och arbetstagare vilkas uppgifter är knutna till timavlönades arbete (TIM-AKA) och
    • hänvisningar till anställningsvillkor i gamla bestämmelser som fortfarande är tillämpliga.

    3 Lönekapitlet

    En central del av TS som innehåller en beskrivning av lönesystemet och lönebestämmelser.

    4 Bilaga 1–6

    Ändring i handledningen för TS fr.o.m. 1.1.2015