TS, i kraft från 1.2.2017

Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS) tillämpas på cirka 24 000 anställda.

Avtalets största yrkesgrupp är personalen inom brand- och räddningsväsendet. Övriga yrkesgrupper är bland annat fastighetsskötare, byggmästare och ingenjörer.

Nätpublikation ISBN 978-952-293-451-2

Den tryckta boken kan beställas i nätbokhandeln