Tehtäväkuvauslomakemalli

I Taustatiedot

Henkilön nimi

 

Tehtävänimike

 

Koulutus

 

Työpaikka

 

II Yleiskuvaus tehtävästä

Tehtävän tarkoitus

 

 

 

Keskeiset tehtäväalueet

 

 

 

III Teknisten sopimuksen kahdeksan vaativuustekijän ilmeneminen tehtävässä

1. Tehtäviin kuuluva päätösvalta – ratkaisujen merkittävyys ja vaikutukset sekä harkintavallan laajuus ja itsenäisyys

 

 

 

 

 

    2. Töiden ja toimintojen järjestämistä koskevan vastuun laajuus

 

 

 

 

 

    3. Asema organisaatiossa

 

 

 

 

 

    4. Tehtävien vaatimat tekniset tiedot, taidot ja osaaminen

 

 

 

 

 

    5. Työnantajan edellyttämä koulutus

 

 

 

    6. Työnantajan edellyttämä kokemus

 

 

 

 

 

    7. Tehtävien edellyttämät vuorovaikutustaidot

 

 

 

 

 

    8. Työolosuhteet

 

 

 

 

IV Tehtäväkuvauksen vahvistaminen

Tämä tehtäväkuvauslomake on viranhaltijan/työntekijän ja esimiehen yhteisesti käsittelemä.

 

 

Aika ja paikka

 

Esimiehen allekirjoitus

Viranhaltijan/työntekijän allekirjoitus