Suomeksi
Anvisning
VÄLKA
LÄKTA
SH-avtalet

Avtalshöjningarna i välfärdssektorn 2024–2025

Välfärdssektorns kända avtalshöjningar för åren 2024 och 2025 har sammanställts i tabellen i denna anvisning. Dessutom finns information och anvisningar om mer exakt användning av potterna och om senareläggning av tidpunkterna i cirkulären för respektive avtalsområde.
 

Avtalshöjningarna i tabellen beaktar ändringarna som senareläggningen av den centraliserade potten 1.2.2024 medfört. Ändringarna har markerats med fet stil i tabellen.

Den nuvarande avtalsperioden går ut 30.4.2025, så för 2025 kan det utöver de redan kända avtalshöjningarna komma andra avtalshöjningar. Avtalshöjningarnas storlek och tidpunkt klarnar under förhandlingarna våren 2025.

  

SH-avtalet

Läkare****

VÄLKA

1.2.2024

Pott enligt löneutvecklings-programmet (centraliserad pott)

0,40 %

0,40 %

 

1.6.2024

Allmän förhöjning

2,27 %

1,50 % / 1,92 %

2,27 %

1.6.2024

Lokal justeringspott*

0,40 % + 0,33 %

0,40 % + 0,33 %

0,40 % + 0,33 %

1.6.2024

Pott enligt löneutvecklings-programmet (lokal pott)**

0,60 %

0,60 %

1,00 %

1.10.2024

Lönesamordningspott (lokal pott)

2,50 %

2,50 %

2,00 %

1.2.2025

Pott enligt löneutvecklings-programmet (centraliserad pott)***

  

0,40 %

1.6.2025

Pott enligt löneutvecklings-programmet (lokal pott)**

0,80 %

0,80 %

0,40 %

1.6.2025

Lönesamordningspott (lokal pott)

2,00 %

2,10 %

1,00 %

* Om samförstånd inte nås om fördelningen av den lokala potten på 0,33 % (1.6.2024), fördelas hälften lokalt som en allmän förhöjning och den andra hälften enligt arbetsgivarens beslut.

** En pott enligt löneutvecklingsprogrammet kan användas på central nivå.

*** Om den centraliserade potten som separerats från den lokala potten för juni 2025 inte kan användas 1.2.2025 senareläggs den till 1.6.2025.

**** Höjningarna av åtgärdsarvodena eller motsvarande i bilaga 1–4 till läkaravtalet för 2024 preciseras i ett cirkulär som utkommer på våren.